Obsah

Jince


Tato nejmladší pobočka je zároveň i nejvzdálenějším místem naší výuky (30 km). Založena byla ve školním roce 2006/07. Vyučuje se zde hudební, taneční a od roku 2009 i literárně-dramatický obor.

 

Pavel Hrubý, vedoucí pobočky

Web pobočky Jince: 
http://zusjince.webnode.cz/

 

Další vyučující:

Karel Ambruš, dipl. um. – hudební obor
Mgr. Alena Packová, DiS. – hudební obor
MgA. Anna Olejníková – hudební obor                                                                                                                                                 Jana Kosharisová - hudební obor                                                                                                                                                      Bc. David Štěch, DiS. - hudební obor                                                                                                                                                   MgA. et Mgr. Josef Pekárek - literárně dramatický obor

Viktor Machač, DiS.

 

 

 

Pobočka Jince

Počet žáků ve šk. roce 2019/2020

Hudební obor

 

Taneční obor

 

Literárně-dramatický obor

 

Celkem