Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hudební obor

Je nejstarším a zároveň nejžádanějším oborem na naší škole. Prvopočátky oboru jsou spjaty se vznikem školy. Zpočátku se vyučovalo téměř výlučně na housle, klavír a akordeon, až příchodem p. uč. B. Zemana byla nabídka rozšířena o některé dechové nástroje a sborový zpěv. V 70. letech se ve škole vyučovaly všechny dechové nástroje a bicí, započala i hra v dechovém orchestru. V posledních pěti letech má škola v tomto oboru rekordní počet žáků, pracuje dechový orchestr, swingový orchestr, vyučuje se sólový zpěv a raritou je i výuka hry na klasické varhany. Během 50 let učitelé tohoto oboru vychovali desítky žáků, kterým se hudba stala posláním a povoláním. Ve škole již vyučují její bývalí žáci a naším přáním je, aby stále přibývali noví. Svou rozmanitou činností obohacují žáci i učitelé tohoto oboru v největší míře kulturní život města. Ve školním roce 1996/97 překročil počet žáků oboru hranici 200, po dalších pěti letech měl již více než 300 žáků. Nejvyššího počtu žáků dosáhl ve školním roce 2015/16 (397). Hudební obor se vyučuje ve všech místech vzdělávání ZUŠJJR.

Informace o vyučovacích předmětech naleznete v záložce Studijní zaměření.