Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V letošním roce jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Webové stránky se upravují

Akordeonový soubor Harmonion Milín

Je akordeonový soubor milínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem.

V uvedeném složení a pod tímto názvem působí od r.2012. Vedoucí souboru je paní učitelka Věra Obdržalová dipl. um., vedoucí pobočky Milín.

Soubor hraje v tomto ustáleném složení: Karolína Skuhrovcová, Lukáš Nusl, Adéla Vošahlíková, Veronika Hrčkuláková, Miroslav Řezáč a Václav Havelka. A budeme jen doufat, když se do budoucna ještě rozroste. J

Stylově nevyhraněný soubor, brouzdá napříč různými žánry. V jeho repertoáru jsou skladby muzikálové (Memory, Fantom opery, Chicago), filmové ( Pretty Woman, Polární express, Sám doma), rockové ( The Final Countdown, Smoke on the Watter, Numb), ale také swingové a popové. Interpretuje ale také klasickou hudbu či čistě akordeonovou tvorbu.

Pravidelně vystupuje na koncertech pořádaných milínským místem vzdělávání, na akordeonových koncertech v okrese a dalších akcích

V druhém pololetí současného školního roku (2014/15) se připravuje na společná vystoupení se swingovým orchestrem For Evergreens a na první akordeonovou tančírnu.

Na jaře 2017 odehrál charitativní akci pro Alku Příbram.

Harmonion