Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V letošním roce jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Webové stránky se upravují

Dechový orchestr mladých

DOM

Začátky dechového orchestru sahají do roku 1976. Založil jej tehdejší ředitel školy pan Karel Šuchman, byl jeho dirigentem a pilně pracoval na obsazení všech nástrojových skupin žáky a učiteli školy. To se mu zcela podařilo v roce 1981. Orchestr vyhrával při všech kulturních a společenských akcích v Rožmitále a s přibývající popularitou i v dalších městech regionu. Účastnil se soutěží a podnikl i několik cest do zahraničí.

V září roku 1998 převzal vedení orchestru Pavel Hrubý, který jako učitel dechových nástrojů do souboru přivedl řadu mladých hráčů. Do repertoáru byly zařazeny jazzové a swingové skladby.
Dirigentskou taktovku převzal v lednu 2003 pan učitel Josef Janouch. Pod jeho vedením vystupoval dechový orchestr při slavnostech v regionu, na festivalech a přehlídkách v různých městech České republiky. Spolu s Městským úřadem města Rožmitála pod Třemšínem pořádá Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby každoročně při příležitosti svatojanské pouti festival dechových orchestrů a pohybových skupin.

18. června 2016 slavil DOM 40 let od založení na nádvoří Společenského centra a ZUŠ v Rožmitále pod Třemšínem. Na tomto koncertě předal dirigentskou taktovku pan učitel Josef Janouch panu učiteli Vlastimilu Královi, který obstarával do té doby v orchestru basový part (tubu). Pan učitel Král je tedy novým, čtvrtým dirigentem DOM.   

V současnosti má orchestr 55 muzikantů, mezi nimiž jsou převážně žáci, absolventi a učitelé naší školy. Již tradičně s orchestrem zpívají Petra Tesková a Michal Filina.

Vlastimil Král, DiS. - dirigent

Členové DOM 2018 - 2019

DOM