Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Flétnový soubor Rožmitál

Soubor zobcových fléten vznikl ve školním roce 2011/2012 ve třídě Zdeňka Tesky, DiS. Původní obsazení mělo 5 členů: 1 sopránovou, 2 altové, 1 tenorovou a 1 basovou zobcovou flétnu. V současné době je nejobsazenější sekce sopránových fléten, která čítá šest až deset členů. U pultu altů, tenorů a basů bývají dva až čtyři muzikanti. Repertoár tvoří převážně hudba období renesance a baroka, ale i úpravy lidových písní, spirituálů i současná hudba. Zkoušky probíhají každý čtvrtek. Soubor pravidelně vystupuje při různých kulturních akcích, jako jsou např. žákovské koncerty školy, adventní koncerty, vernisáže apod. Se souborem někdy spoluúčinkují i další učitelé školy nebo soubor hraje s doprovodem kytar a využívá i rytmické nástroje, jako jsou např. tamburína, bubínek nebo triangl.