Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Dechový orchestr mladých (DOM)

dom

Začátky dechového orchestru sahají do roku 1976. Založil jej tehdejší ředitel školy pan Karel Šuchman, který byl jeho dirigentem a pilně pracoval na obsazení všech nástrojových skupin žáky a učiteli školy. To se mu zcela podařilo v roce 1981. Orchestr vyhrával při všech kulturních a společenských akcích v Rožmitále a s přibývající popularitou i v dalších městech regionu. Účastnil se soutěží a podnikl i několik cest do zahraničí.

V září roku 1998 převzal vedení orchestru Pavel Hrubý, který jako učitel dechových nástrojů do souboru přivedl řadu mladých hráčů. Do repertoáru byly zařazeny i jazzové a swingové skladby.
Vedení orchestru poté předal v lednu 2003 kapelníkovi Josefu Janouchovi.

V červnu 2016 oslavil DOM 40 let od založení. Na tomto koncertě převzal dirigentskou taktovku pan učitel Vlastimil Král, DiS., který je tedy čtvrtým dirigentem Dechového orchestru mladých. Pod jeho vedením vystupuje orchestr při slavnostech v regionu a na festivalech a přehlídkách v různých městech České republiky. Spolu s Městským úřadem města Rožmitál pod Třemšínem pořádá ZUŠ Jakuba Jana Ryby každoročně v květnu Festival dechových orchestrů a mažoretek FEDOM Rožmitál.

V současnosti má orchestr 55 muzikantů, převážně žáků, absolventů a učitelů rožmitálské ZUŠ. Již tradičně s orchestrem zpívají Petra Tesková a Michal Filina.

dom cheb 22

Vzpomínka na společnou účast DOM ZUŠ JJR a mažoretek v Chebu (2022).


Nahlédněte:

Záznam Vánočního koncertu DOM 2021

Záznam Vánočního koncertu DOM 2022

domTři kapelníci Dechového orchestru mladých, zleva: Vlastimil Král, Josef Janouch a Pavel Hrubý.