Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V letošním roce jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Bc. David Štěch, DiS.

  • trubka, zobcová flétna (Rožmitál, Jince)
  • v naší škole od r. 2014

Je absolventem naší školy. Vystudoval hru na trubku na Konzervatoři ve třídě J. Plasse a obor Humanistika se zaměřením na filozofii a religionistiku na ZČU v Plzni. Nejčastěji vystupuje s hudebním spolkem Consortium musicum, který se zaměřuje především na duchovní hudbu, příležitostně se v repertoáru objeví díla z moderní klasické hudby.