Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na varhany

varhanyVýukou hry na klasické varhany chceme rozšířit možnosti volby zájemců o hru na klávesové nástroje. Protože se jedná o specifický způsob výuky – na školním barokním nástroji, musí zájemce o hru na varhany splňovat určité tělesné a technické předpoklady (dosáhnout nohama z varhanní lavice na pedály, dostatečná délka paží při hře na 2 manuály, technická vyspělost a prstová zdatnost nutná k ovládání stisku varhanních kláves rovnajícím se výstupům po 4. ročníku hry na klavír). Pokud zájemce tyto náležitosti ještě nesplňuje, je možné je získat v prvních ročnících studijního zaměření Hra na klavír.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

varhany