Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hudební teorie a dílna

Hudební teorie

Hudební teorie je nezbytnou složkou hudebního vzdělání. Teoretické znalosti představují základ úspěšného hudebního vývoje žáka. Hudební teorie je povinným předmětem pro žáky všech studijních zaměření v 1. – 3. ročníku základního studia I. stupně.

Hudební dílna

Předmět Hudební dílna jde v souběžné linii s předmětem hudební teorie jako praktické ověření učiva v kolektivní hře. Cílem je umožnit žákům zkušenosti s kolektivní souhrou již v 1. ročníku studia. Po prvním roce studia se začnou projevovat rozdíly mezi jednotlivými žáky. Pro skupinu budou upravovány skladby na míru, aby byla umožněna souhra i slabším žákům. Zároveň bude dána možnost vyniknout nejlepším žákům jako sólistům. Hudební dílna je povinným předmětem pro žáky všech studijních