Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra akordeon

Charakteristika studijního zaměření:

Akordeon je přenosný, vícehlasý nástroj, který plní funkci sólového, doprovodného i souborového nástroje. Patří mezi poměrně mladé hudební nástroje, přesto si ale vydobyl své místo v hudebním světě a pro svoji zvukovou barevnost a výrazové prostředky je využíván v rozmanitých hudebních žánrech. Je vhodným nástrojem k interpretaci skladeb všech období a stylů – transkripce barokní, klasicistní a romantické literatury; původní skladby současných autorů pro akordeon; populární hudba.  

Učební plán viz ŠVP.