Obsah

Studijní zaměření Hra na akordeon

Charakteristika studijního zaměření:

Akordeon je přenosný, vícehlasý nástroj, který plní funkci sólového, doprovodného i souborového nástroje. Patří mezi poměrně mladé hudební nástroje, přesto si ale vydobyl své místo v hudebním světě a pro svoji zvukovou barevnost a výrazové prostředky je využíván v rozmanitých hudebních žánrech. Je vhodným nástrojem k interpretaci skladeb všech období a stylů – transkripce barokní, klasicistní a romantické literatury; původní skladby současných autorů pro akordeon; populární hudba.  

 

Učební plán viz ŠVP.