Navigace

Obsah

Studijní zaměření hra na bicí nástroje

Charakteristika studijního zaměření:

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje zahrnuje výuku hry na malý buben, bicí soupravu a melodické bicí nástroje (především xylofon). Na výběr jsou dvě možné varianty: varianta A) s převahou hry na rytmické bicí nástroje (bicí souprava), a varianta B) s převahou hry na melodické bicí nástroje (xylofon).

Během studia v naší škole žák získá základní dovednosti ve hře na tyto nástroje.  Žáci, kteří budou plnit výstupy předmětu Hra v orchestru či Komorní a souborová hra se seznámí ještě s dalšími bicími nástroji, jako je velký buben, pochodové činely, triangl, kastaněty, rumba koule, tamburína a tympány. Žák se během studia uplatní nejen sólově, ale i jako hráč v různých komorních seskupeních, souborech a orchestrech. Pro studium hry na bicí nástroje je nutné mít k dispozici vlastní bicí soupravu k domácímu cvičení, případně xylofon.

 

1/ Hra na bicí nástroje s převahou rytmických nástrojů (malý buben, později celá bicí souprava)

2/ Hra na bicí nástroje s převahou melodických nástrojů (xylofon)

 

Učební plán viz ŠVP.