Obsah

Studijní zaměření Hra na fagot

Charakteristika studijního zaměření

Předpokladem přijetí ke studiu hry na fagot jsou žákovy tělesné dispozice a určité zkušenosti s jiným dechovým nástrojem (zobcová flétna, klarinet), na které se při výuce navazuje. Z těchto důvodů přípravné studium I. stupně není. Fagot je dřevěný nástroj velkého tónového rozsahu, široké palety tónových barev a výrazových možností. Je nezastupitelným nástrojem komorních souborů, symfonických orchestrů a uplatňuje se též jako nástroj sólový. 

 

Učební plán viz ŠVP.