Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na fagot

Charakteristika studijního zaměření

Předpokladem přijetí ke studiu hry na fagot jsou žákovy tělesné dispozice a určité zkušenosti s jiným dechovým nástrojem (zobcová flétna, klarinet), na které se při výuce navazuje. Z těchto důvodů přípravné studium I. stupně není. Fagot je dřevěný nástroj velkého tónového rozsahu, široké palety tónových barev a výrazových možností. Je nezastupitelným nástrojem komorních souborů, symfonických orchestrů a uplatňuje se též jako nástroj sólový. 

Učební plán viz ŠVP.