Obsah

Studijní zaměření Hra na housle

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na housle je určena pouze dětem s dobrým hudebním sluchem. Předpokladem je rovněž jejich schopnost dobře intonovat a určitá manuální zručnost. Při hře na housle rozvíjejí žáci svou představivost, kultivují svůj hudební projev a v různých formách komorní hry pěstují svou schopnost naslouchat a přizpůsobit se spoluhráči (spoluhráčům). 

 

Učební plán viz ŠVP.