Navigace

Obsah

Studijní zaměření Hra na klarinet

Charakteristika studijního zaměření

Klarinet je nástroj širokého uplatnění. Má své místo v symfonické, komorní, dechové, taneční, jazzové a lidové hudbě, ale také jako sólový nástroj. Hlavním cílem výuky hry na klarinet v naší kole je vychovávat nové žáky pro hru v Dechovém orchestru mladých a swingovém orchestru. Má připravit nejschopnější hráče na soutěže a ke studiu hry na konzervatoři. Absolventi ve hře na klarinet se musí po ukončení studia v ZUŠ dobře uplatnit jako hráči v orchestrech a hudebních uskupeních různého zaměření.

 

Učební plán viz ŠVP.