Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na klarinet

Charakteristika studijního zaměření

Klarinet je nástroj širokého uplatnění. Má své místo v symfonické, komorní, dechové, taneční, jazzové a lidové hudbě, ale také jako sólový nástroj. Hlavním cílem výuky hry na klarinet v naší kole je vychovávat nové žáky pro hru v Dechovém orchestru mladých a swingovém orchestru. Má připravit nejschopnější hráče na soutěže a ke studiu hry na konzervatoři. Absolventi ve hře na klarinet se musí po ukončení studia v ZUŠ dobře uplatnit jako hráči v orchestrech a hudebních uskupeních různého zaměření.

Učební plán viz ŠVP.