Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na klavír

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na klavír je základní složkou výuky naší školy od jejího založení. Navazujeme na práci našich předchůdců a zavádíme do výuky nové prvky v pojetí klavírní hry a klavírní improvizace. Vyučujeme na křídlech s anglickou mechanikou (na pobočkách jsou k dispozici digitální klavíry). Od počátku vedeme žáky jak sólové hře, tak k souhře na více klavírů nebo ve spojení s jinými nástroji. Ve vyšších ročnících se zaměříme na výuku klavírních doprovodů. Ve II. stupni hry na klavír nabízíme žákům zajímavé předměty k rozšíření obzorů hry na klávesové nástroje různého zaměření – Hra na varhany pro klavíristy, Ovládání EKN, Kapelová souhra a Hra na xylofon.

Učební plán viz ŠVP.