Obsah

Studijní zaměření Hra na klavír

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na klavír je základní složkou výuky naší školy od jejího založení. Navazujeme na práci našich předchůdců a zavádíme do výuky nové prvky v pojetí klavírní hry a klavírní improvizace. Vyučujeme na křídlech s anglickou mechanikou (na pobočkách jsou k dispozici digitální klavíry). Od počátku vedeme žáky jak sólové hře, tak k souhře na více klavírů nebo ve spojení s jinými nástroji. Ve vyšších ročnících se zaměříme na výuku klavírních doprovodů. Ve II. stupni hry na klavír nabízíme žákům zajímavé předměty k rozšíření obzorů hry na klávesové nástroje různého zaměření – Hra na varhany pro klavíristy, Ovládání EKN, Kapelová souhra a Hra na xylofon.

 

Učební plán viz ŠVP.