Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na kytaru

Charakteristika studijního zaměření:

Během studia tohoto studijního zaměření se z žáka stává hráč schopný zahrát nejen sólově, ale také v různých komorních uskupeních či souborech. Zvládne zahrát repertoár od renesanční až po soudobou hudbu. Během výuky bude seznámen s kytarou jako s doprovodným nástrojem, přičemž ale výuka klasické kytary zůstává prioritou.

Učební plán viz ŠVP.