Obsah

Studijní zaměření Hra na kytaru

Charakteristika studijního zaměření:

Během studia tohoto studijního zaměření se z žáka stává hráč schopný zahrát nejen sólově, ale také v různých komorních uskupeních či souborech. Zvládne zahrát repertoár od renesanční až po soudobou hudbu. Během výuky bude seznámen s kytarou jako s doprovodným nástrojem, přičemž ale výuka klasické kytary zůstává prioritou.

 

Učební plán viz ŠVP.