Obsah

Studijní zaměření Hra na pozoun

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na pozoun je jednou z možností uplatnění hráčů v dechovém oddělení naší školy. Téměř vždy jí předchází hra na zobcovou flétnu a někdy hra na baskřídlovku. Do skupiny žesťových nástrojů tzv. „velkých nátrubků“ se profilují žáci s určitými tělesnými dispozicemi v oblasti úst a rtů. Žák studující hru na pozoun musí mít i určité tělesné proporce (délka paží), a proto se výuka na tento nástroj zahajuje až v pozdějším věku, po průpravě na výše uvedené nástroje. Pozounisté jsou vyhledávanými hráči pro všechny druhy orchestrů a trubačských uskupení. Během studia jsou žáci co nejdříve zapojováni do komorní a orchestrální hry, aby získali co nejvíce zkušeností se souborovou hrou. V začátcích má škola možnost zapůjčit školní nástroj, než si žák pořídí vlastní.

 

Učební plán viz ŠVP.