Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na pozoun

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na pozoun je jednou z možností uplatnění hráčů v dechovém oddělení naší školy. Téměř vždy jí předchází hra na zobcovou flétnu a někdy hra na baskřídlovku. Do skupiny žesťových nástrojů tzv. „velkých nátrubků“ se profilují žáci s určitými tělesnými dispozicemi v oblasti úst a rtů. Žák studující hru na pozoun musí mít i určité tělesné proporce (délka paží), a proto se výuka na tento nástroj zahajuje až v pozdějším věku, po průpravě na výše uvedené nástroje. Pozounisté jsou vyhledávanými hráči pro všechny druhy orchestrů a trubačských uskupení. Během studia jsou žáci co nejdříve zapojováni do komorní a orchestrální hry, aby získali co nejvíce zkušeností se souborovou hrou. V začátcích má škola možnost zapůjčit školní nástroj, než si žák pořídí vlastní.

Učební plán viz ŠVP.