Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na příčnou flétnu

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na příčnou flétnu je další možností v dechovém oddělení naší školy, kterou si žáci mohou zvolit jako cílový nástroj po zvládnutí hry na flétnu zobcovou. Věková hranice začátku hry na příčnou flétnu je kolem 10 let věku žáka, ale na doporučení učitele může žák začít hrát i dříve. Záleží na jeho fyzických předpokladech, zvládnutí dechové techniky, zběhlosti ve hře na zobcovou flétnu a celkové hudební vyspělosti. Přípravné studium se v tomto studijním zaměření vzhledem k věku začínajících žáků nevyučuje. Během studia jsou žáci na příčnou flétnu zařazováni do komorní a souborové hry a jsou směřováni ke stálému zapojení do orchestrální hry ve školním orchestru.

Učební plán viz ŠVP.