Obsah

Studijní zaměření Hra na tubu

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na tento největší žesťový nástroj s velkým nátrubkem je doporučována starším žákům, kteří již zpravidla prošli dechovým oddělením ve studiu hry na zobcovou flétnu a baskřídlovku. Vzhledem k velikosti a hmotnosti nástroje musí mít žák potřebné tělesné dispozice. Hráči se uplatňují v souborové hře, v dechovém orchestru mladých, trubačských souborech a po ukončení studia v ZUŠ i v orchestrech populární hudby big bandech a divadelních orchestrech. V začátcích má škola možnost zapůjčit školní nástroj, než si žák pořídí vlastní. 

 

Učební plán viz ŠVP.