Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na tubu

Charakteristika studijního zaměření:

Hra na tento největší žesťový nástroj s velkým nátrubkem je doporučována starším žákům, kteří již zpravidla prošli dechovým oddělením ve studiu hry na zobcovou flétnu a baskřídlovku. Vzhledem k velikosti a hmotnosti nástroje musí mít žák potřebné tělesné dispozice. Hráči se uplatňují v souborové hře, v dechovém orchestru mladých, trubačských souborech a po ukončení studia v ZUŠ i v orchestrech populární hudby big bandech a divadelních orchestrech. V začátcích má škola možnost zapůjčit školní nástroj, než si žák pořídí vlastní. 

Učební plán viz ŠVP.