Obsah

Studijní zaměření Hra na varhany

Charakteristika studijního zaměření:

Výukou hry na klasické varhany chceme rozšířit možnosti volby zájemců o hru na klávesové nástroje. Protože se jedná o specifický způsob výuky – na školním barokním nástroji, musí zájemce o hru na varhany splňovat určité tělesné a technické předpoklady (dosáhnout nohama z varhanní lavice na pedály, dostatečná délka paží při hře na 2 manuály, technická vyspělost a prstová zdatnost nutná k ovládání stisku varhanních kláves rovnajícím se výstupům po 4. ročníku hry na klavír). Pokud zájemce tyto náležitosti ještě nesplňuje, je možné je získat v prvních ročnících studijního zaměření Hra na klavír.

 

Učební plán viz ŠVP.