Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na varhany

Charakteristika studijního zaměření:

Výukou hry na klasické varhany chceme rozšířit možnosti volby zájemců o hru na klávesové nástroje. Protože se jedná o specifický způsob výuky – na školním barokním nástroji, musí zájemce o hru na varhany splňovat určité tělesné a technické předpoklady (dosáhnout nohama z varhanní lavice na pedály, dostatečná délka paží při hře na 2 manuály, technická vyspělost a prstová zdatnost nutná k ovládání stisku varhanních kláves rovnajícím se výstupům po 4. ročníku hry na klavír). Pokud zájemce tyto náležitosti ještě nesplňuje, je možné je získat v prvních ročnících studijního zaměření Hra na klavír.

Učební plán viz ŠVP.