Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Hra na zobcovou flétnu

Charakteristika studijního zaměření:

Výuka hry na dechové nástroje je prioritou školy. Toto studijní zaměření je velmi vyhledávané, neboť přináší možnost setrvat u něj celý stupeň studia nebo se hrou na zobcovou flétnu připravit k přestupu do jiného studijního zaměření. Žák, který v tomto studijním zaměření setrvá, se během jeho studia seznámí i s jinými druhy zobcových fléten a stane se platným hráčem mnoha souborů.  

Učební plán viz ŠVP.