Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Sólový zpěv

Charakteristika studijního zaměření:

V současné době se obecně málo zpívá – jak doma, tak ve škole. Při živelném zpěvu si děti často osvojují a upevňují chybné návyky a podléhají nejrůznějším předsudkům, které jim předávají nepoučení dospělí. Děti neumějí svůj hlas správně používat a často ustrnou na elementárním stupni pěveckého projevu. Při výuce sólového zpěvu se s žáky snažíme objevovat možnosti jejich hlasu, správně jej používat, efektivně dýchat, precizně artikulovat a propojovat jednotlivé rejstříky a rezonanci. Dbáme na čistotu intonace, pěstujeme smysl pro vedení melodie a rytmus. Všechny získané a osvojené dovednosti pak žáci uplatňují při samostatném výkonu, zpěvu s vyučujícím i dalšími spolužáky. Cílem není vychovat jen technicky zdatné pěvce, ale především zapálené zpěváky, kteří se nebojí využít jakoukoliv příležitost ke zpěvu na veřejnosti a dokážou naplno prožívat radost ze zpěvu při sólovém i kolektivním výkonu.

Učební plán viz ŠVP.