Obsah

Studijní zaměření Sólový zpěv

Charakteristika studijního zaměření:

V současné době se obecně málo zpívá – jak doma, tak ve škole. Při živelném zpěvu si děti často osvojují a upevňují chybné návyky a podléhají nejrůznějším předsudkům, které jim předávají nepoučení dospělí. Děti neumějí svůj hlas správně používat a často ustrnou na elementárním stupni pěveckého projevu. Při výuce sólového zpěvu se s žáky snažíme objevovat možnosti jejich hlasu, správně jej používat, efektivně dýchat, precizně artikulovat a propojovat jednotlivé rejstříky a rezonanci. Dbáme na čistotu intonace, pěstujeme smysl pro vedení melodie a rytmus. Všechny získané a osvojené dovednosti pak žáci uplatňují při samostatném výkonu, zpěvu s vyučujícím i dalšími spolužáky. Cílem není vychovat jen technicky zdatné pěvce, ale především zapálené zpěváky, kteří se nebojí využít jakoukoliv příležitost ke zpěvu na veřejnosti a dokážou naplno prožívat radost ze zpěvu při sólovém i kolektivním výkonu.

 

Učební plán viz ŠVP.