Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Vyučovací předmět Sborový zpěv

Vyučovací předmět Sborový zpěv

je zacílen na žáky navštěvující hudební obor, tedy na žáky, kteří se věnují studiu hry na nějaký hudební nástroj. Žák naší školy, který ovšem nestuduje hru na nějaký hudební nástroj v rámci hudebního oboru, nemůže být členem pěveckého sboru.

Výstupy tohoto vyučovacího předmětu naleznete v ŠVP.