Navigace

Obsah

Vyučovací předmět Sborový zpěv

je zacílen na žáky navštěvující hudební obor, tedy na žáky, kteří se věnují studiu hry na nějaký hudební nástroj. Žák naší školy, který ovšem nestuduje hru na nějaký hudební nástroj v rámci hudebního oboru, nemůže být členem pěveckého sboru.

 

Výstupy tohoto vyučovacího předmětu naleznete v ŠVP.