Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Úspěchy a projekty

DAR PILNÉ MLÁDEŽI 

aneb Pěvecký koncert písní Jakuba Jana Ryby věnovaný dětem

Zpívají žáci ZUŠ JJR pod vedením p. uč. Zuzany Špeciánové a Ivany Hoyerové.

(premiéra: 26. 5. 2022, Podbrdské muzeum v Rožmitále p. Tř.)