Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

BcA. Bára Juránková

  • literárně-dramatický obor (Jince, Obecnice)
  • v naší škole od r. 2022

Vystudovala Katedru výchovné dramatiky na DAMU a žánrové housle na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Působí v Karlínském Spektru DDM hl.m. Prahy jako koordinátorka divadelního oddělení a učitelka literárně-dramatického oboru. Pracovala jako lektorka vzdělávacích programů v královéhradeckém Labyrintu divadla Drak. Je houslistkou a vokalistkou u zpěvačky Věry Martinové a v kapele Vesna. S dětmi ráda hledá cesty k různým tématům a snaží se vybírat prostředky, které by je na divadle nejlíp odrážely.