Obsah

Vyučovací předmět Hudebně-hlasová průprava

Charakteristika předmětu:

V předmětu Hudební a hlasová průprava se žák naučí zacházet se svým hlasem, správně artikulovat, bude veden k odstranění řečnických nedostatků a zlozvyků. Hudební část bude věnována správné intonaci, dechovým cvičením a rytmizačnímu propojení hudby a řeči.

 

Učební osnovy viz ŠVP.