Navigace

Obsah

Úplata za vzdělávání

   

Úplata je splatná za I. pololetí do 30. září, za II. pololetí do 28. února patřičného školního roku.

Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny a dle § 7 odst. 2 písm. d) Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, přestává být žákem školy.

 

Možnosti úhrady úplaty za vzdělávání:

- bezhotovostním převodem z vlastního účtu na účet školy č. 1700527684/0600
- poštovní poukázkou (složenkou) typu A
- v hotovosti v jakékoli pobočce Moneta Money Bank na účet školy
- ve výjimečných případech a po předchozí domluvě v hotovosti v ředitelně školy

Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který spolu s předepsanou částkou najdete v e-mailu zaslaném školou. 

 

Směrnice pro úhradu úplaty za vzdělávání v Základní umělecké škole Jakuba Jana Ryby  Rožmitál pod Třemšínem a v jejích pobočkách ve školním roce 2019/2020

 

Směrnice pro platbu školného.