Obsah

Jince


Tato nejmladší pobočka je zároveň i nejvzdálenějším místem naší výuky (30 km). Založena byla ve školním roce 2006/07. Vyučuje se zde hudební, taneční a od roku 2009 i literárně-dramatický obor.

 

Pavel Hrubý, vedoucí pobočky

Web pobočky Jince: 
http://zusjince.webnode.cz/

 

Další vyučující:

Karel Ambruš, dipl. um. – hudební obor

Jana Kosharisová - hudební obor

Věra Obdržalová, dipl. um. - hudební obor

MgA. Anna Olejníková – hudební obor                                                                                                                                                 
Mgr. Alena Packová, DiS. – hudební obor
 

MgA. et Mgr. Josef Pekárek - literárně dramatický obor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bc. David Štěch, DiS. - hudební obor                                                                                                                                                  

 

 

Pobočka Jince

Počet žáků ve šk. roce 2019/2020

Hudební obor

74

Literárně-dramatický obor

9

Celkem

83