Obsah

Studijní zaměření Tanec

zahrnuje níže uvedené vyučovací předměty, které naleznete i s popisem v podpoložkách:

  • Taneční průprava
  • Lidový tanec
  • Klasický tanec
  • Současný tanec
  • Taneční gymnastika
  • Mažoretky
  • Taneční interpretace
  • Taneční teorie
  • Současné taneční styly
  • Příprava ke studiu