Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hvožďany

Pobočka v obci 12 km vzdálené od Rožmitála byla založena ve školním roce 2003/04. V prostorách základní školy se zde vyučuje hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor. Ve školním roce 2022/23 navštěvuje umělecké vzdělávání ve Hvožďanech 26 žáků – 16 ve výtvarném, 7 v literárně-dramatickém a 3 v hudebním oboru. Starší žáci hudebního zaměření poté dojíždějí do Rožmitála.

Bc. Lukáš Marek, DiS., vedoucí pobočky – hudební obor (klavír)

web pobočky Hvožďany: zsmshvozdany.cz

Další vyučující: 

historie