Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Milín

Pobočka v obci 16 km vzdálené od Rožmitála byla založena již v roce 1995. Vyučuje se zde hudební, výtvarný a od školního roku 2010/11 i taneční obor. V současném školním roce 2022/23 navštěvuje tuto pobočku v prostorách základní školy celkem 152 žáků - 69 hudebníků, 41 výtvarníků a 42 tanečníků. Výuka hudebního oboru probíhá rovněž v odloučené učebně v ZŠ a MŠ Tochovice.

Věra Obdržalová, dipl. um., vedoucí pobočky – hudební obor (hudební teorie a dílna, klavír, akordeon)

facebook pobočky Milín: www.facebook.com

Další vyučující:                   

historie