Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Absolventi

Ve školním roce 2022/2023 bude v naší škole absolvovat 5 tanečnic:

Hurtigová Linda                                   uč. Zaciosová

Janoušková Eliška                              uč. Dobešová

Nedvědová Zuzana                            uč. Zaciosová (Junková, Vonešová)

Skopečková Amálie                           uč. Zaciosová (Junková, Vonešová)

Vaverková Justýna                            uč. Zaciosová