Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Výtvarný obor

Se na škole vyučuje od roku 1978. Zpočátku jej navštěvovalo pouze 20 – 30 žáků a jeho rozšíření nebylo z prostorových důvodů možné. V r. 1980 získal tehdejší ředitel pro výuku oboru třídu v Brdském památníku na náměstí. Po přestěhování celé školy do této budovy v r. 1990 získal obor i tolik potřebnou učebnu keramiky. Postupně byly zakoupeny hrnčířské kruhy a pec pro výpal keramiky. Třída ve 2. patře byla však obklopena třídami hudebními a soužití výtvarníků a hudebníků na jednom patře přinášelo nemalé potíže. Škola tak začala usilovat o další prostory v budově, které se měly uvolnit přesunem Městské knihovny manželů Tomanových jinam. Většinu těchto prostor nakonec škola získala ve prospěch výtvarného oboru a vznikl zde i tolik potřebný sklad všech oborů ZUŠ. Od školního roku 1997/98 se počet žáků výtvarného oboru pohybuje kolem 100 žáků a v současnosti dokonce kolem 150 žáků. Dosud nejvyššího počtu žáků dosáhl obor ve školním roce 2010/11 (183 žáků). Výtvarný obor je vyučován i ve vdálených místech vzdělávání v Bohutíně, ve Hvožďanech a v Milíně. Od školního roku 1996/97 škola nabízí i formu studia keramiky pro dospělé nebo výtvarný obor pro dospělé zahrnující plošnou i objektovou tvorbu.

Informace o vyučovacích předmětech naleznete v záložce Studijní zaměření.