Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Ing. arch. Eva Peštová

  • výtvarný obor (Rožmitál)
  • v naší škole od r. 1997

Vystudovala v Praze Fakulta architektury ČVUT a původně pracovala jako památková architektka. Později si doplnila pedagogické vzdělání a od roku 1998 působí v naší škole jako učitelka výtvarného oboru. Na ZUŠ JJR učí plošnou tvorbu, objektovou a akční tvorbu, keramiku a výtvarnou kulturu děti od 5 let, školní děti i středoškoláky. Při této práci jí připadá nejdůležitější pomáhat dětem pomocí výtvarného umění objevovat a zobrazovat jejich vnitřní svět a naučit je reflektovat všechno, co je obklopuje. Je zakládající členkou Březnického a rožmitálského divadelního spolku, kde působí jako herečka a kostýmní a jevištní výtvarnice, je také členkou rožmitálského chrámového sboru.