Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Lucie Hašková Marková

  • výtvarný obor (Rožmitál, Milín, Hvožďany)
  • v naší škole od r. 1998

Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou v Bechyni, obor Technologie keramiky a obor Pedagogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Poté působila v uměleckém ateliéru keramičky Ladislavy Hercíkové v Praze a pracovala jako lektorka keramiky v DDM v Příbrami. Ve své osobní výtvarné tvorbě se soustředí na výrobu keramických Betlémů a užitné vysokoteplotní keramiky/kameniny. Se svými Betlémy se účastnila několika vánočních expozic v Galerii Fr. Drtikola v Příbrami, vánočních výstav Betlémů na Svaté Hoře a Březových Horách v Příbrami a v galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem.

Její Betlém s několika desítkami figur je vystaven ve stálé expozici novodobých tvůrců Betlémů na dole Řimbaba na Vysoké Peci u Příbrami. V rámci této expozice je pravidelně zapůjčován na výstavy v zahraničí.(Rakousko, Německo, Itálie, Belgie…) Největší Betlém se 120 figurkami zhotovila v roce 2018 pro město Rožmitál pod Třemšínem. Od září roku 2020 je registrována jako prodejce keramiky na Fler.cz.