Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Mgr. Petra Peštová

  • výtvarný obor (Milín)
  • v naší škole od r. 2014

Vystudovala učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na PedFUK v Praze a Dějiny umění na FFUK v Praze. Pracovala jako muzejní a galerijní pedagožka v Polabském a Podbrdském muzeu, nyní je učitelkou výtvarného oboru nejen v naší škole, ale i v ZUŠ Příbram I, vede kurz kresby a malby v Březnici.

Ráda učí formou projektové výuky, která umožňuje žákům nahlížet zobrazované téma z různých úhlů pohledu, vede je k samostatnému přemýšlení a k mezioborové spolupráci. Projekty někdy vrcholí animovaným filmem – pokud je potřeba téma narativně uzavřít, sdělit ostatním. Filmy získaly řadu ocenění na filmových festivalech. V roce 2021 obdržela dvě významné ceny za pedagogickou činnost. V rámci výuky jsou samozřejmostí návštěvy výstav v galerií, práce v plenéru a příprava žáků na odborné výtvarné školy. Sama aktivně tvoří, průběžně se dovzdělává a prezentuje pedagogickou činnost na seminářích a konferencích.

Kromě umění má ráda sport a literaturu. Od roku 2021 pořádá s Josefem Pekárkem březnické Čtenářské čtvrtky.