Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Bohutínský hudební soubor

INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR BOHUTÍN

Ve školním roce 2012/2013 byl na pobočce založen instrumentální soubor, který vede p. uč. Zdeněk Teska, DiS. Členy tohoto tělesa jsou všichni žáci pobočky, kteří studují hru na nástroj minimálně třetím rokem. V repertoáru kapely je nejen stará hudba renesanční a barokní, ale také hudba současná, a to populární, folková, country, písničky z pohádek atd. Soubor vystupuje na žákovských koncertech, setkání seniorů, zahájení adventu v okolních obcích a při dalších podobných příležitostech.

boh