Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Bc. Lukáš Marek, DiS.

  • klavír (Hvožďany, Bohutín)
  • v naší škole od r. 2010

Vystudoval hru na klavír u prof. Věry Müllerové na Konzervatoři Plzeň a sbormistrovství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni u doc. Zdeňka Vimra. Učit hru na klavír vnímá jako poslání, získané zkušenosti předávat dál. Zároveň je pro něj individuální práce a přístup žáka motivací a inspirací. Je pedagogem též na ZUŠ Příbram I a na ZŠ Jiráskovy sady. Působí též jako sbormistr dětského sboru Jiráskáček při ZŠ Jiráskovy sady a příbramského chrámového sboru Codex Temporis. Vedle hudby je jeho hnacím motorem početná rodina a zahrada.