Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Bc. Lukáš Marek, DiS.

  • klavír (Hvožďany, Rožmitál, Bohutín)
  • v naší škole od r. 2010

Vystudoval hru na klavír u prof. Věry Müllerové na Konzervatoři Plzeň a sbormistrovství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni u doc. Zdeňka Vimra. Učit hru na klavír vnímá jako poslání, získané zkušenosti předávat dál. Zároveň je pro něj individuální práce a přístup žáka motivací a inspirací. Je pedagogem též na ZUŠ Příbram I a na ZŠ Jiráskovy sady. Působí též jako sbormistr dětského sboru Jiráskáček při ZŠ Jiráskovy sady a příbramského chrámového sboru Codex Temporis. Vedle hudby je jeho hnacím motorem početná rodina a zahrada.