Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Iva Klímová, DiS.

  • příčná flétna (Rožmitál)
  • v naší škole od r. 2023

Vystudovala hru na příčnou flétnu na Konzervatoři Plzeň ve třídě prof. Jana Ostrého a nyní je studentkou Ostravské univerzity v oboru Instrumentální hra. V akademickém roce 2022/2023 absolvovala studijní stáž na Lotyšské hudební akademii Jazepa Vitolse v Rize. Ve svém volném čase se věnuje kresbě a dalším kreativním aktivitám.