Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Mgr. Ivana Hoyerová

  • klavír, sólový zpěv, hudební teorie (Rožmitál)
  • v naší škole od r. 1999

Vyrostla v rodině věnující se chrámové hudbě na Rožmitálsku. Vystudovala Gymnázium Příbram a učitelství českého jazyka a hudební výchovy pro SŠ na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Jejím celoživotním zájmem je péče o odkaz Jakuba Jana Ryby. Se školou, která nese v názvu jeho jméno, je spjata už od dětství. Od roku 2011 zastává funkci zástupkyně ředitele školy. Přispívat k prospěšnému a úspěšnému provozu školy, udržení jejího dobrého jména, zachování vstřícného prostředí a mezilidských vztahů, kvality vzdělávání a podílu na výchově budoucí generace považuje za své poslání. Věnuje se chrámovému zpěvu, je průvodkyní v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále a tajemnicí Společnosti Jakuba Jana Ryby. V minulosti působila jako průvodkyně v rožmitálském muzeu, je autorkou nové expozice Jakuba Jana Ryby a jeho České mše vánoční v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem (2010) a první celobarevné monografie „Jakub Jan Ryba“ (2015).