Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Hra na fagot

fagotPředpokladem přijetí ke studiu hry na fagot jsou žákovy tělesné dispozice a určité zkušenosti s jiným dechovým nástrojem (zobcová flétna, klarinet), na které se při výuce navazuje. Z těchto důvodů přípravné studium I. stupně není. Fagot je dřevěný nástroj velkého tónového rozsahu, široké palety tónových barev a výrazových možností. Je nezastupitelným nástrojem komorních souborů, symfonických orchestrů a uplatňuje se též jako nástroj sólový.

 

 

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

fagot