Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Sólový zpěv

zpěvV současné době se obecně málo zpívá – jak doma, tak ve škole. Při živelném zpěvu si děti často osvojují a upevňují chybné návyky a podléhají nejrůznějším předsudkům, které jim předávají nepoučení dospělí. Děti neumějí svůj hlas správně používat a často ustrnou na elementárním stupni pěveckého projevu. Při výuce sólového zpěvu se s žáky snažíme objevovat možnosti jejich hlasu, správně jej používat, efektivně dýchat, precizně artikulovat a propojovat jednotlivé rejstříky a rezonanci. Dbáme na čistotu intonace, pěstujeme smysl pro vedení melodie a rytmus. Všechny získané a osvojené dovednosti pak žáci uplatňují při samostatném výkonu, zpěvu s vyučujícím i dalšími spolužáky. Cílem není vychovat jen technicky zdatné pěvce, ale především zapálené zpěváky, kteří se nebojí využít jakoukoliv příležitost ke zpěvu na veřejnosti a dokážou naplno prožívat radost ze zpěvu při sólovém i kolektivním výkonu.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.

sólový zpěv