Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Kontakty

Adresa:

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, příspěvková organizace
Náměstí 23Mapa
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Ředitel: MgA. et Mgr. Josef Pekárek


  • IČ: 61904155
  • DIČ: CZ61904155
  • IZO: 114002321
  • Bankovní spojení: 1700527684/0600
  • Typ organizace: právní subjekt, příspěvková organizace

Zřizovatel: 
Město Rožmitál pod Třemšínem
Náměstí 8
262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
www.rozmitalptr.cz

ZUŠ Jakuba Jana Ryby je členem Asociace základních uměleckých škol.

Přístup do "Klasifikace" pro vyučující: