Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Bc. Ivana Procházková

  • literárně-dramatický obor (Rožmitál, Hvožďany)
  • v naší škole od r. 2000

Vystudovala Literárně dramatickou výchovu a Hudební výchovu na Střední odborné škole pedagogické v Praze a Humanitní studia na Filosofické fakultě ZČU v Plzni.  Ochotnickému divadlu a literatuře se věnovala už od raného mládí i díky rodinnému zázemí, ve kterém se velmi dbalo na humanitní vzdělání a jazykovou průpravu. V současné době se s dětmi věnuje především zdokonalování přednesu a všeobecných oborových znalostí. Téměř každým rokem připravuje absolventy k přijímacím zkouškám.