Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Lenka Krátká

  • literárně-dramatický obor (Rožmitál, Obecnice)
  • v naší škole od r. 2023

Je studentkou Pedagogické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Divadlu a dramatické výchově se věnuje již od osmi let. Je absolventkou literárně-dramatického oboru ZUŠ JJR.

Studium dramatické výchovy považuje za důležitou součást školní či mimoškolní docházky. Nejen kvůli odbourání případné trémy, ale také hlasové průpravy a artikulaci. Vystupovat nemusíme pouze na jevišti a správné vyjadřování se nám v životě hodí v jakémkoli odvětví.