Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Autorská tvorba

V tomto předmětu žáci uplatňují nabyté dovednosti a znalosti, aby byli schopni plnohodnotně a samostatně se podílet na vystoupení (na základě zvolené formy: přednes, vlastní literární tvorba, improvizace, představení…), které dokážou začlenit do současného uměleckého kontextu.

Školní výstupy z předmětu naleznete v ŠVP.