Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Několik slov o podstatě, radostech i úskalích základního uměleckého vzdělávání

Velmi mě těší zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání, jak v místě sídla školy, tak v dalších pěti vzdálených místech vzdělávání. Každý rok přijímáme do školy desítky nových žáků, každý rok jich také desítky ztrácíme. U všech žáků se snažíme zajistit systematické a dlouhodobější vzdělávání v konkrétním oboru, které je samotnou podstatou uměleckého vzdělávání.

Webové stránky se upravují

Naše úspěchy

30. 6. 2021

22. ročník přehlídky muzejních filmů uděluje Zvonec Černého Janka v kategorii film školy ZUŠ Jakuba Jana Ryby "Naši Italové"

Zvonec (138.14 kB)

 

23. ročník přehlídky muzejních filmů uděluje Čestné uznání Muzea Jana Amose Komenského ZUŠ Jakuba Jana Ryby  a ZUŠ Příbram I za výrazný tvůrčí podíl žáků/studentů na projektu"Hermína Týrlová"

Čestné uznání (120.72 kB)

paní učitelka Pwtra Peštová z výtvarného oboru získala Cenu Borise Jachnina za pedagogický přínos za rok 2020!

ped. přínos (85.97 kB)


6. 11. 2020

Přátelé, máme pro vás v této nelehké a neveselé době skvělou zprávu:

Náš školní animovaný film "Naši Italové", pojednávající o exodu italských obyvatel z Tridentska do Čech za první světové války, zvítězil na Madrese film festivalu v Íránu v mezinárodní sekci animovanách filmů!

Jde o dílo naší skvělé paní učitelky Mgr. Petry Peštové, žáků její třídy, zejména: Karla Čámská, Anežka a Bětka Vojáčkovy, dále vyučující z jiných oborů (hudba, dabing atp), paní Kateřina Hausenblasová a Ondřej Pešta (postprodukce), Barbora Peštová a další spousta šikovných lidí.

Naši Italové - diplom

Moc gratulujeme a moc nám to přejeme!


5. 3. 2020

Výsledky okresního kola soutěže ve hře na housle

Pořádala ZUŠ Sedlčany 3. 3. 2020

0. kategorie

Urba Metoděj - 2. cena (uč. Fabianová P.)

Špecián Viktor - 2. cena (uč. Fabianová P.)

2. kategorie

Ciochina Michaela - 2. cena (uč. Packová A.)

Hric Antonín - 1. cena (uč. Packová A.)

3. kategorie

Moslerová Alžběta - 3. cena (uč. Fabianová P.)

Všem soutěžícím k umístění gratulujeme.


28. 2. 2020

Výsledky okresního kola soutěže ve hře na klavír 

(pořadatelem byla naše škola)

0. kategorie

Částková Barbora - 1. cena (uč. Štěpánová V.)

I. kategorie

Částková Kateřina - 3. cena (uč. Štěpánová V.)

II. kategorie

Fialová Barbora - 3. cena (uč. Gaydalovych O.)

III. kategorie

Brotánková Anežka - 3. cena (uč. Štěpánová V.)

Kadařábková Tereza - 2. cena (uč. Šestáková M.)

IV. kategorie

Chvojková Kateřina - 2. cena (uč. Olejníková A.)

V. kategorie

Tomík Petr - 2. cena (uč. Štěpánová)

VII. kategorie

Tesková Zdeňka - 2. cena (uč. Šestáková M.)

Peštová Matylda - 1. cena s postupem! (uč. Štěpánová V.)

klavírní dua - II. kategorie

Sklenářová, Vejrová - 2. cena (uč. Olejníková A.)

Všem soutěžícím blahopřejeme a postupující Matyldě Peštové přejeme mnoho zdaru v krajském kole soutěže! 


26. 2. 2020

Výsledky okresního kola ve hře na kytaru (ZUŠ Dobříš)

I. kategorie

Johana Voříšková - 2. cena

II. kategorie

Eliška Janoušková - 2. cena

III. kategorie

Marek Havel - 3. cena

IV. kategorie

Hana Littová - 3. cena

kategorie c) - I. ktegorie

Jinecké kytarové trio - 1. cena bez postupu


23. 9. 2019

Cena pro absolutního vítěze napříč kategoriemi za film "Naši Italové" z dílny pobočky Milín (výtvarný obor, hudební obor; literárně dramatický obor z hlavní budovy školy)

film obstál  a zaujal na filmovém festivalu Rychnovská osmička v mezinírodním obsazení!!!

Poděkování a poklona VO a nejen jemu, z pobočky Milín!!!

Rychnovská 8


14. 6. 2019

 Vyučující výtvarného oboru z pobočky Milín (Petra Peštová a Lucie Hašková Marková) se svými žáky obdržely ocenění "Zvonec Černého Janka na 22. ročníku přehlídky muzejních filmů v kategorii film školy "Naši Italové" za vynikající tvůrčí zobrazení závažného historického námětu.

GRATULUJEME!!!

ocenění VO


 

6. 3. 2019

Úspěchy našich žáků z výtvarného oboru

Oskárek - Naši Italové

ČU Naši Italové, Artama

Tři žačky výtvarného oboru ze třídy Petry Peštové a Lucie Haškové Markové vykonaly úspěšně přijímací zkoušky na střední

umělecko-průmyslové školy.


Anna Šreinová se stane studentkou Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické - Hellichova v Praze, obor Užitá fotografie a média.

Žačky Kateřina Fischerová a Tereza Vandasová byly přijaty na Střední umělecko průmyslovou školu svaté Anežky České v Českém Krumlově, obor Grafický design. 

Gratulujeme jim k úspěchu a přejeme jim, ať se jim na odborné škole líbí.


6. 2. 2019

Žákyně hudebního oboru Anna Farářová ze třídy pana učitele Jiřího Špeciána, DiS., úspěšně složila příjímací talentové zkoušky na Konzervatoř Plzeň i na Pražskou konzervatoř, studijní obor - hra na fagot. Kterou školu si Anička vybere?                                            Moc gratulujeme a přejeme mnoho studijních úspěchů!


 

21. 12. 2018

Vzpomínka na 16. prosinec 2018:

Vánoční koncert Dechového orchestru mladých

na Staroměstském náměstí v Praze!


14. 11. 2018

Nový dětský animovaný film "Naši Italové"

Film pojednává o exodu italských obyvatel za 1. světové války. Na tomto nejnovějším počinu pracovali opět s nejvyšším nasazením žáci výtvarného oboru pobočky Milín pod vedením paní uč. Mgr. Petry Peštové a za mezioborové spolupráce s žáky (které připravili jejich vyučující) z hudbního a literárně dramatického oboru. Na hudební složce tohoto filmu pracovali páni ičitelé Mikuláš Čimbura, DiS. a Adam Tomášek, DiS. 

30. 9. proběhla projekce filmu v obci Locca (u jezera Ledro), jako součást slavnostního večera pořádanho při příležitosti desetiletého výročí obnovení přátelství českých a německých obcí u jezera Ledro.

23. 10. se uskutečnila v Milíně česká premiéra promítání.

26. 11. bude film promítán v Březnici v rámci týdenní akce Dobročinná kavárna, jejíž výtěžek bude věnován Nadaci Šance onkoláčkům.

A připravují se další tuzemská promítání, povětšinou v okrese Příbram.

Přislíbena je i projekce na Italském kulturním institutu v lednu 2019. 

Naši Italové


24. 9. 2018

Dechový orchestr mladých se nenechal zahanbit!

 

Na letošním jubilejním 30. ročníku Festivalu dechových orchestrů a mažoretek nás navštívili zástupci kulturního střediska města Strakonice, kterým se vystoupení našeho orchestru velice líbilo. Díky tomu nás pozvali hned na první zářijovou sobotu do Strakonic na premiérový ročník soutěžní přehlídky dechových orchestrů O Zlatou taktovku Ladislava Roma konaný v rámci oslav 100 let republiky.

Byla to pro nás velká pocta i výzva, ale znamenalo to také velikou zodpovědnost jak pro mě jako kapelníka, tak i pro náš Dechový orchestr mladých. Museli jsme domluvit zkoušky již o prázdninách v srpnu. To ale nebylo vůbec snadné vzhledem k tomu, že většina muzikantů v té době pobývala na prázdninách či dovolených, a to často v zahraničí. Nakonec nám vyšly zkoušky dvě.

V sobotu 8. září jsme tedy vyrazili trošku nervózní do Strakonic. Konkurence byla skutečně velká - soutěže se účastnilo celkem osm renomovaných orchestrů, nechyběl mezi nimi například Velký dechový orchestr ZUŠ Plzeň či Národní dechový orchestr Praha.

Soutěžení bylo velice náročné, protože se hrálo celkem třikrát. Ve12:15 jsme soutěžili  na podiu na náměstí u kostela sv. Markéty. Zde se hrál soutěžní repertoár před porotou, které předsedal šéfdirigent Ústřední hudby armády České republiky, pplk. Jaroslav Šíp.

Poté se na 15:15 orchestr přesunul na podium ke strakonickému  Městskému pivovaru, kde byl repertoár volný, a tudíž mohl být doprovázen i zpěvem. Toho se již tradičně ujali Zuzana Špeciánová, Petra Tesková a Michal Filina. Hrálo se velice příjemně. Publiku jsme se líbili, dokonce se přidalo zpěvem k nám a nadšení posluchači si nakonec potleskem vyžádali ne jeden, ale hned dva přídavky.

V 17:00 hodin se shromáždilo všech osm orchestrů na hlavní třídě před porotou a byly vyhlášeny výsledky celé soutěže. Velice nás potěšilo, že bronzové pásmo a jako ocenění nádhernou křišťálovou taktovku, získal náš Dechový orchestr mladých ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem.

Po vyhlášení výsledků následovala společná skladba všech osmi orchestrů, bezmála čtyř stovek muzikantů, známý Kmochův pochod Česká muzika, kterou dirigoval sám předseda poroty pplk. Šíp! Poté jsme se ve výborné náladě odebrali domů hrdi na to, že jsme nejen naši ZUŠ J. J. Ryby, ale i město Rožmitál pod Třemšínem reprezentovali skutečně úspěšně a se ctí.

Děkuji všem našim příznivcům a rodičům našich žáků za podporu a všem hráčům našeho orchestru za jejich nadšení a skvělou hru.

Vlastimil Král, dirigent DOM

 

Fotografie z akce naleznete v záložce Fotogalerie                                                 a zde je DIPLOM

 


13. 6. 2018

Ústřední kolo soutěže ZUŠ - hra na dechové nástroje

Žák pana učitele Pavla Hrubého Viktor Packa z pobočky Jince získal v ústředním kole soutěže v Praze v kategorii do 9 let fantastické 2. místo! Moc gratulujeme a přejeme mladému hudeníkovi radost z hudby a chuť do další práce. 


28. 3. 2018

Krajské kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv

22. 3. 2018, ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou

Veronika Ptáčková, kategorie VI. A, Čestné uznání

vyučující Zuzana Špeciánová, DiS. 

Adam Otta, kategorie VI. B, 2. cena

vyučující Mgr. Ivana Hoyerová 

Krajské kolo soutěže ZUŠ - hra na bicí nástroje

22. 3. 2018, ZUŠ Kladno, 5. května 1870

Hra na bicí soupravu

Ondřej Kohoutek,  I. kategorie, 3. cena

Hra na melodické bicí nástroje

Ondřej Kohoutek, I. kategorie, 1. cena

Zuzana Fischerová, II. kategorie, 1. cena

vyučující Dalibor Ondrušek, dipl. um.

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ - hra na dechové nástroje

26. a 27. 3. 2018, ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

Hra na zobcovou flétnu

Josef Špak, III. kategorie, Čestné uznání

vyučující Pavel Hrubý

Martin Zeman, VI. kategorie, 3. cena

Anna Farářová, VIII. kategorie, 2. cena

vyučující Jiří Špecián, DiS.

Hra na fagot

Anna Farářová, VIII. kategorie, 2. cena

vyučující Jiří Špecián, DiS.

Hra na trubku

Viktor Packa, III. kategorie, 1. cena s postupem

Mojmír Špak, VI. kategorie, 2. cena

vyučující Pavel Hrubý

Hra na tubu

Josef Šíp, VIII. kategorie, 2. cena 

Hra na klarinet

Lucie Packová, V. kategorie, 3. cena

Hra na saxofon

Kateřina Smolová, IX. kategorie, 2. cena

 

Všem ze srdce gratuluji a jsem na Vás pyšný. Viktoru Packovi přeji, aby byl úspěšný i v ústředním kole v květnu 2018 v ZUŠ J. Hanuše v Praze 6.


28. 2. 2018

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje

okresní kolo (27. 2. 2018)

A jak jsme dopadli? Takto.

Hra na zobcovou flétnu

II. kategorie

Dagmar Marešová 2. cena

Amálie Skopečková 1. cena

Johana Voříšková 1. cena

III. kategorie

Josef Špak 1. cena s postupem 

VI. kategorie

Martin Zeman 1. cena s postupem

VIII. kategorie

Anna Farářová 1. cena s postupem

Hra na klarinet

V. Kategorie

Lucie Packová 1. cena s postupem

IX. kategorie

Vojtěch Walena 2. cena

Hra na fagot

VIII. kategorie

Anna Farářová 1. cena s postupem

Hra na saxofon

IX. kategorie

Kateřina Smolová 1. cena s postupem

Hra na trubku

III. kategorie

Viktor Packa 1. cena s postupem

VI. kategorie

Mojmír Špak 1. cena s postupem

Hra na tubu

VIII. kategorie

Josef Šíp 1. cena s postupem

 

Krajské kolo soutěže se uskuteční 26. a 27. března 2018 v ZUŠ Fr. Kmocha Kolín.

 

Moc všem gratuluji a přeji štěstí a zdravého soutěživého ducha do kraje.


23. 2. 2018

Výsledky žáků z hudebního oboru naší školy

Ve ST 21. února pořádala ZUŠ Dobříš okresní kolo soutěže ZUŠ - hra na bicí nástroje. Naše škola vyslal do soutěže 4 soutěžící. Výsledky jsou zde:

Kateřina Fischerová - 2. cena v V. kategorii (melodické nástroje)

Ondřej Kohoutek - 1. cena s postupem v I. kategorii (bicí souprava)

Ondřej Kohoutek - 1. cena s postupem v I. kategorii (melodické nástroje)

Zuzana Fischerová - 1. cena s postupem v II. kategorii (melodické nástroje)

Krajské kolo soutěže se uskuteční 22. a 23. 3. 2018 v ZUŠ Kladno, 5. května 1870. 

 

Ve ČT 22. února pořádala ZUŠ Příbram, Náměstí TGM okresní kolo soutěže ZUŠ - sólový a komorní zpěv. Naše škola vyslala do soutěže 4 soutěžící. Výsledky jsou zde:

Ondřej Kohoutek - 2. cena v 0. kategorii

Katka Háse - 2. cena v II. kategorii

Veronika Ptáčková - 1. cena s postupem v VI. kategorii - dívky

Adam Otta - 1. cena s postupem v VI. kategorii - chlapci

Krajské kolo soutěže se uskuteční 21 a 22. 3. 2018 v ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou.

 

Všem moc gratulujeme a přejeme jim mnoho zdaru v krajském kole soutěže!


17. 10. 2017

Animovaný film "S rosničkou napříč biotopy" z dílny žáků výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Peštové, získal Zlaté pásmo (1. cenu) v ústředním kole soutěžní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol v České republice! Hudební složku zajistili žáci hudebního oboru pobočky Milín a film namluvili žáci literárně dramatického oboru. Gratulujeme! Diplom vidíte níže:

Rnička


5. 4. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na housle - krajské kolo
(pořádala ZUŠ Mladá Boleslav)

Šárka Stoklasová ze třídy paní uč. Mgr. Petry Fabiabnové byla v soutěži odměněna čestným uznáním. Gratulujeme. A tak je "dobojováno", dalších kategorií se naše škola neúčastní.


 

3. 4. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na kytaru - krajské kolo
(pořádala ZUŠ Kladno, 5. května)

V soutěži jsme měli jednu zástupkyni - Terezu Dvořákovou.

Tereza vybojovala v I. kategorii 3. cenu. K té gratulujeme jí i panu učiteli Jiřímu Vébrovi, DiS.


 

24. 3. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na klavír - krajské kolo
(pořádala ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk)

Naši mladí klavíristé si přivezli z krajského kola z Nymburka toto umístění:

Petr Tomík (III. kat.) čestné uznání

Matylda Peštová (IV. kat.) čestné uznání

Barbora Slavíková (IV. kat.) 3. cena

Našim klavíristům a vyučující (všichni žáci od p. uč. MgA. Vladimíry Štěpánové) gratulujeme. No a na výsledky našich houslistů a kytaristů si ještě počkáme.


 

24. 2. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ (okresní kola)

Hra na klavír

II. kat.   Petr Tomík   1. cena s postupem (do krajského kola, V. Štěpánová)

III. kat.  Matěj Brettl 2. cena (M. Šestáková)

             Kateřina Drechslerová 1. cena (V. Štěpánová)

IV. kat.  Matylda Peštová   1. cena s postupem (V. Štěpánová)

            Barbora Slavíková 1. cena s postupem (V. Štěpánová)

VI. kat. Tereza Drechslerová 2. cena (V. Štěpánová)

VII. kat. Renata Caisová   2. cena (M. Šestáková)

IX. kat. Terezie Bendová  3. cena (M. Šestáková)

Hra na housle

0. kat.   Šárka Stoklasová 1. cena s postupem (všichni P. Fabianová)

             Jana Částková      1. cena

             Ester Valčíková    1. cena

             Alžběta Moslerová 2. cena

             Jakub Vojáček      2. cena

             Julie Hlinovská    3. cena

I. kat.   Ester Pazderníková 2. cena

III. kat. Štěpánka Tomcová 1. cena

Hra na kytaru

I. kat.   Tereza Dvořáková   1. cena s postupem (J. Vébr)

IV. kat.  Robert Poetřík       2. cena (S. Aksamit)

             Filip Stupár           2. cena (S. Aksamit)

V. kat.   Denis Hordijenko  2. cena (S. Aksamit)

VI. kat. Markéta Prüglová  2. cena (K. Skopečková)

Všem moc gratuluji a postupujícím přeji zdar v krajském kole soutěže. Děkuji vyučujícím za přípravu žáků.


 

1. 2. 2017

Žákyně tanečního oboru Markéta Žáková vykonala úspěšně přijímací zkoušky
na Taneční konzervatoř 

Markéta Žáková, žákyně tanečního oboru naší školy ze rřídy paní učitelky Barbory Zaciosové, DiS. byla ihned po vykonání přijímací talentové zkoušky přijata k dennímu studiu na Taneční konzervatoř Ivo Váni - Psoty v Praze, s.r.o.

Je to tatáž škola, ve které dokončila studium i naše paní učitelka Barbora Zaciosová.

Markétce i paní učitelce moc gratulujeme a Markétce přejeme mnoho zdaru při studiu!


 

13. 12. 2016

Žáci výtvarného oboru získali Diplom za 2. místo ve 4. ročníku celostátní soutěžní přehlídky animovaných filmů studentů základních uměleckých škol Oskárek v kategorii animovaný film za snímek ROSNIČKA.

Blahopřejeme našim žákům i paní učitelce Mgr. Petře Peštové!

VO - Oskárek


 

7. 12. 2016

Postery k filmu Jakub Jan Ryba dětskýma očima jsou po celý prosinec k vidění v divadle Minor v Praze, v galerii Ponorka.

http://www.minor.cz/o-divadle/galerie-ponorka/

 


9. 11. 2016

Úspěch akordeonového souboru Harmonion

Ve dnech 3. - 5. 11. 2016 se v Praze konaly II. Mezinárodní akordeonové dny, které pořádalo Akordeonové oddělení Pražské konzervatoře a Agentura CTA Praha.

Jedná se o mezinárodní soutěžní festival pro sólové hráče akordeonu, akordeonové soubory a orchestry. Mladí akordeonisté souboru Harmonion z milínské pobočky Základní umělecké školy Rožmitál pod Třemšínem se na tento festival pod vedením paní učitelky Věry Obdržalové přihlásili a měli tak možnost porovnat své schopnosti nejen s českými, ale hlavně se zahraničními akordeonisty. Úroveň orchestrů z Německa, Irska, Srbska a Litvy byla opravdu vysoká a proto jsme moc rádi, že Harmonion ve své kategorii komorních ansáblů zaujal porotu a získal stříbrné ocenění. Je to jejich  zatím  největší úspěch! Gratulujeme!

Harmonion tvoří tři krásné slečny - Karolína Skuhrovcová, Adéla Vošahlíková, Veronika Hrčkuláková a tři mladí muži - Lukáš Nusl, Miroslav Řezáč a Václav Havelka.

 

                                                                                                                                                                 Věra Obdržalová - vyučující

 

                                                                                                                     Ke gratulacím se připojuje Michal Filina – ředitel školy

HarmonionHarmonion 2


 

29. 6. 2016

Žákyně tanečního oboru vykonaly úspěšně přijímací zkoušku na TCP - konzervatoř, ops.

Žákyně tanečního oboru Anna Vacková a Štěpánka Šínová (obě 4. ročník I. stupně studia) z třídy vyučující Martiny Dobešové, DiS. vykonaly úspěšně přijímací zkoušku na Taneční centrum Praha - konzervatoř, ops.  Moc děvčatům gratulujeme a přejeme jim samé taneční úspěchy! A paní učitelce blahopřejeme! 


  

8. 6. 2016

Poděkování pořadatele Švihovského hudebního léta

Pořadatel festivalu dechových orchestrů a pohybnových skupin "Švihovské hudební léto" - ZŠ a MŠ Švihov, poslal poděkování za účast na 43. ročníku našemu Dechovému orchestru mladých a mažoretkám, tentokráte z třídy p. uč. Barbory Zaciosové. Děkovný list DOM je tady a děkovný list mažoretkám je zde.


 

7. 6. 2016

Žákyně tanečního oboru přijatá do "přípravky" Národního divadla v Praze!

Žákyně tanečního oboru naší školy Markéta Žáková (6. ročník I. stupně studia) ze třídy paní učitelky Barbory Zaciosové, DiS. byla přijata do "přípravky" Národního divadla. To znamená, že když se jí v příštím školním roce vydaří řádné přijímací zkoušky do taneční konzervatoře, bude přijata.  Moc gratulujeme Markétě i paní učitelce!


 

23. 5. 2016

Vzdělávací animovaný film "Jakuba Jan Ryba dětskýma očima sbírá další ocenění!

Dětský animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima" získal cenu, a to hned 2 diplomy. Oba v oblasti Kulturní dědictví a podpora tradic. Jeden za 1. místo v kategorii C (kolektivy) a druhý diplom získal film jako absolutní vítěz 7. ročníku soutěže Památkové komory České republiky - Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň. Oba diplomy jsou udělené kolektivu naší školy. Já všem, kteří se na tvorbě filmu podíleli, ještě jednou děkuji a jak napsala paní uč. Petra Peštová - "jste dobří!" Jen tak dál. Oba diplomy přebírali na žáci na pražském Vyšehradě.

Diplom za 1. místo naleznete zde. 

A diplom absolutnímu vítězi je tady.


 

19. 5. 2016

Další animovaný film žáků výtvarného oboru a další ocenění - Prima cena                                 (Celostátní festival studentské tvořivosti Náchodská prima sezóna)

Žáci výtvarného oboru naší školy z třídy paní učitelky Mgr. Petry Peštové dosáhli dalšího úspěchu. Světlo světa spatřil další animovaný film pro děti "S rosničkou napříč biotopy", který měl premiéru při vernisáži výstavy prací žáků výtvarného oboru 5. května 2016 v Podbrdském muzeu. Tento film byl stvořen v rámci celoročního projektu žáků výtvarného oboru "Brdy". Na filmu se podíleli žáci výtvarného oboru z třídy p. uč. Petry Peštové, žáci literárně dramatického oboru včetně p. uč. Bc. Ivany Procházkové (dabing), žáci hudebního oboru pobočky Milín a p. uč. Jiří špecián (hudba, tóny a ruchy) a partneři: Hornické muzeum Příbram, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středočeský kraj, Podbrdské muzeum Rožmitál pod Třemšínem, Aeroškola Praha,  Město Rožmitál pod Třemšínem a samozřejmě Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem.  

A to nejlepší na konec. Film získal, podobně jako animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima" cenu Celostátního festivalu studentské tvrořivosti Náchodské prima sezóny: Prima cenu. Žákům výtvarného oboru, paní učitelce P. Peštové a všem, kteří se na filmu podíleli moc gratulujeme a filmu přejeme další úspěchy a velký zájem!

Na cenu se můžete podívat zde. 


 

7. 4. 2016

Žákyně z tanečního oboru složila přijímací zkoušku na Taneční centrum Praha-  konzervatoř 

V uplynulých dnech se podařilo naší žákyni Viktorii Bartákové (6. ročník I. stupně studia) z třídy vyučující Barbory Zaciosové, DiS. úspěšně vykonat přijímací zkoušku na taneční Taneční centrum Praha - konzervatoř. Moc blahopřejeme Viktorii i paní učitelce!


 

18. 3. 2016

Krajské kolo soutěže ZUŠ - hra na akordeon

Vážení přátelé, naši akordeonisté se opět blýskli a zaznamenali obrovský úspěch v krajském kole soutěže základních uměleckých škol, které proběhlo včera, 17. 3. 2016 v ZUŠ Pečky. Řeč je o akordeonistech z třídy paní učitelky Věry Obdržalové, dipl. um. Veronika Hrčkuláková získala v sólové hře na akordeon, v X. kategorii, krásné  2. místo! A akordeonový soubor Harmonion získal ve III. kategorii v souborové hře 1. místo! To je obrovský úspěch, leč pro soubory soutěž končí právě krajským kolem soutěže. Členům Harmonionu toto pravidlo ale vůbec nevadí, protože získali ocenění nejlepší akordeonový soubor v krajském kole soutěže. Ještě se sluší Harmonion představit. Haje ve složení: Karolína Skuhrovcová, Lukáš Nusl, Adéla Vošahlíková, Veronika Hrčkuláková, Miroslav Řezáč a Václav Havelka. Moc gratulujeme a jen tak dál!

 

14. 3. 2016

Úspěšná přijímací zkouška ke studiu v Konzervatoři Plzeň

Náš žák Adam Znamenák ze třídy vyučujícího Josefa Janoucha úspěšně vykonal přijímací zkoušky ke studiu hry na fagot v Konzervatoři Plzeň. Gratulujeme mu a přejeme mnoho úspěchů ve studiu!


 

11. 2. 2016

Okresní kolo outěže ZUŠ

V týdnu od 8. února 2016 probíhala okresní kola soutěže žáků (hudební obor) základních uměleckých škol v okrese Příbram. Ta navázala na školní kolo soutěže, které proběhlo v naší škole v pátek 15. ledna 2016. Soutěže se účastnili žáci v kategoriích Hra na akordeon, včetně komorní a souborové hry a v kategorii Komorní hra s převahou dechových nástrojů. 

Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon včetně komorní a souborové hry pořádala ZUŠ Sedlčany v pondělí 8. února 2016. Soutěže se zúčastnili tito žáci s tímto umístěním: 

0. kategorie: Eliška Růžičková - 3. místo; I. kategorie: Blanka Petáková - 1. místo; II. kategorie: Adam Tater - 1. místo; X. kategorie: Veronika Hrčkuláková - 1. místo s postupem do krajského kola; III. kategorie: akordeonový soubor Harmonion - 1. místo s postupem do krajského kola. Všichni soutěžící jsou z třídy paní učitelky Věry Obdržalové. Blahopřejeme!

Všem moc gratulujeme za nádherné umístění a postupujícím přejeme mnoho zdaru v krajském kole!

 

Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů pořádala ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka ve středu 10. února 2016. Soutěže se účastnilo naše jediné komorní těleso, a sice trio ve složení: Lucie Packová (p. uč. Pavel Hrubý), Ema Stočesová (p. uč. Karel Ambruš, dipl. um.; obě zobcová flétna) a Matylda Peštová (p. uč. MgA. Vladimíra Štěpánová - klavír). Trio se umístilo na 1. místě! Žákům i vyučujícím moc gratulujeme!


 

15. 1. 2016

Tradiční vystoupení swingového orchestru For Evergreens v netradičním termínu

SWINGOVÁ TANČÍRNA V LÁZU POPÁTÉ

V rytmu swingu jsme strávili příjemné pozdní odpoledne v obecním sále v neděli 3. ledna nového roku. Již popáté k nám zavítal Swingový orchestr FOR EVERGREENS ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem.

 

O úvodní slovo se postarali starosta naší obce Antonín Kropáč společně se svou předchůdkyní Vlastou Čechovou, která po krátkém přivítání popřála všem přítomným krásný a úspěšný nový rok plný pohody a spokojenosti. Poté už se téměř zaplněný sál rozezněl prvními tóny. Orchestr zahrál pod vedením kapelníka Adama Tomáška na třicet swingových melodií. A nutno dodat, že ani taneční parket nezůstal po první přestávce prázdný. Známé písně jako Život je jen náhoda, Nebe na zemi, Jen pro ten dnešní den nebo Slunečnice nás přenesly do třicátých let minulého století. A další slavné hity Tak abyste to věděla, Všichni tancovat jdou, My Way nebo Meckie Messer v podání výborného zpěvu Petry Teskové a Vlasty Krále „přinutili“ nejen zpívat i přítomné „nezpěváky“, ale i tančit do té doby sedící posluchače.

A co napsat závěrem? Dlouhý potlesk na konci téměř tříhodinového programu byl opravdu zasloužený. Novoroční swingování se v Lázu povedlo a již teď se těšíme na další setkání.

Foto.

Jana Klímová 


    

14. 12. 2015

Ocenění žáků VO za animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima"

Nerad se opakuji, ale nyní udělám rád výjimku. Žáci výtvarného oboru z třídy paní učitelky Mgr. Petry Peštové společně s žáky literárně dramatického oboru z třídy paní učitelky Bc. Ivany Procházkové zaznamenali opět úspěch. Přesněji řečeno, úspěch zaznamenala jejich společná práce - animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima". Ten zaslali do celostátní soutěžní přehlídky animovaných filmů žáků a studentů základních uměleckých škol Oskárek, kterou pořádala ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Maziříčí.. Zní to snad až neuvěřitelně, ale film získal 1. místo, tedy vyhrál tuto přehlídku. Žákům, kteří film tvořili i kolegyním moc gratulujeme! Film zkrátka žije vlastním životem a jak je vidět, velmi zajímavým životem.

Reportáž z festivalu můžete shlédnout na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=jhszLmLDI68

A diplom je k nahlédnutí zde.


10. 11. 2015

Ocenění žáků VO za animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima"  

Žáci výtvarného oboru z třídy paní učitelky Mgr. Petry Peštové získali ocenění "Má vlast" od Památkové komory ČR za animovaný film "Jakub Jan Ryba dětskýma očima". Cena byla předána v neděli 9. listopadu 2015 na koncertě Václava Hudečka v rožmitálském Podbrdském muzeu. Tento první animovaný film o Rybovi získal cenu na 9. ročníku soutěže studentských filmů NPS 2015. Je promítán dětským návštěvníkům Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. Našim šikovným výtvarníkům i paní učitelce moc gratulujeme. 


 

3. 9. 2015

Letní příměstský tábor Vysoká u Příbramě na téma Antonín Dvořák

Ve dnech 20. až 24. července 2015 proběhl v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké u Příbrami letní příměstský tábor pro zvídavé děti, připravený učiteli ZUŠJJR v Rožmitále pod Třemšínem. Pracovní tým ve složení Petra Peštová (odborné vedení), Ivana Procházková, Zuzana Špeciánová, Jiří Špecián a Lukáš Marek připravil ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka a s Hornickým muzeem Příbram ucelený program inspirovaný životem a dílem nejvýznamnějšího českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Mottem projektu byla smysluplná spolupráce učitelů a žáků ZUŠ, rozšíření vědomostí a zkušeností žáků v uměleckém směru, pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme a budování vazeb ke kulturnímu dědictví naší země. Hlavním motivem se stala inspirace přírodou a lidovými motivy, které se ve Dvořákově hudbě objevují. Dvacet pět dětí ve věku od 9 do 15 let tak mohlo týden tvořit v inspirativním prostředí zámečku hraběte Kounice, Dvořákova švagra.

Žáci se dvakrát denně dělili dle oborů na výtvarníky, herce, flétnisty a zpěváky. Výtvarníci pracovali v plenéru. Pokoušeli se stylizovat motivy, nacházející se v okolí vily, kreslili dle skutečnosti a připravovali malovaná trička pro sebe a své kamarády. Žáci literárně dramatického oboru pracovali s texty, dokládajícími místní lidovou slovesnost. Flétnisté se v souborové hře zabývali lidovou taneční hudbou, přírodou inspirovanou zvukomalbou a v instrumentální podobě poznali nejslavnější Dvořákovu árii z Rusalky. Zpěváci se nejprve věnovali lidovým písním s tématikou dobových pracovních činností, poté nastudovali výběr z Dvořákových Moravských dvojzpěvů.

Součástí programu byl i výlet do skanzenu Vysoký Chlumec, kde děti poznaly lidovou architekturu a dozvěděly se něco o životě našich předků. Nejvíce pozornosti jsme soustředili na dobový oděv a hry - takové, jaké mohly hrát třeba i Dvořákovy děti. A tak jsme například společně tloukli špačky, chodili na chůdách, hráli kuličky (paní učitelka Ivana zapůjčila i své dětské šamotové!!!) a jiné dětské skupinové hry.

Po dobu tábora děti aktivně poznávaly Dvořákův život a dobu, osobní i společenské události, které ho formovaly. Seznámily se s autentickými prostory, osobními předměty a dokonce se setkaly s přímými potomky slavného skladatele. Věříme, že si ale také užily dost zábavy. Na závěr jsme společně připravili v Památníku Antonína Dvořáka rodičům a blízkým překvapení, malou vernisáž a koncert.

Děkujeme za příjemnou atmosféru a motivaci do další bezva spolupráce.

 

Petra Peštová a Jiří Špecián, ZUŠJJR v Rožmitále pod Třemšínem

Několik snímků z této akce naleznete zde.


15. 5. 2015

Animovaný film Jakuba Jan Ryba dětskýma očima

Animovaný film Jakuba Jan Ryba dětskýma očima, který je prací žáků paní učitelky Petry Peštové a jí samotné (ve spolupráci naší školy, Aeroškoly a Podbrdského muzea) a který vznikal celý současný školní rok, rozvířil nečekaný sled událostí a zaznamenal i ocenění. Paní učitelka Peštová jej prezentovala jménem naší školy v březnu 2015 ve Zlíně na konferenci Muzeum a škola a její prezentace a film se moc líbily. Dále se paní učitelka Peštová účastnila koncem dubna Mezinárodního Kolokvia Evropské přesahy muzejní edukace Plzeň 2015, které se konalo v Západočeském muzeu v Plzni . I tam představila projekt animovaného filmu Jakuba Jan Ryba dětskýma očima. A do třetice film Jakub Jan Ryba dětskýma očima - na základě konference Muzeum a škola, na které byl prezentován, byl navržen do účasti na soutěži studentských filmů Náchodská Prima sezona. O zde byl v kategorii animovaný film oceněn! Paní učitelce a hlavně našim žákům, kteří na filmu pracovali, moc gratulujeme! Něčeho takového rožmitálské školství ještě nikdy nedosáhlo!


 

25. 3. 2015

Účast žáků z oddělení bicích nástrojů v krajském kole Soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje 

Naši žáci z oddělení bicích nástrojů, kteří postoupili z okresního kola soutěže, se dnes, 25. března zúčastnili v ZUŠ Kladno (ul. 5. května) krajského kola soutěže ZUŠ. Všichni jsou ze třídy pana učitele Dalibora Ondruška a umístili se následovně:

Zuzana Fischerová (1. kategorie) získala 3. cenu.

Kateřina Fischerová (2. kategorie) získala 3 cenu. 

Metoděj Kropáč (3. kategorie) získal 3. cenu.

Našim žákům gratulujeme za hezkou reprezentaci školy a gratulujeme i panu učiteli!


 

24. 3. 2015 

Účast žáků z oddělení dechových nástrojů v krajském kole Soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Naši žáci z oddělení dechových nástrojů, kteří postoupili z okresního kola soutěže, se účastnili 23. a 24. března v ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně krajského kola soutěže ZUŠ. Přes velikou konkurenci se Vám mohou ochlubit tímto umístěním:

ve hře na zobcovou flétnu

Eliška Hyanová (5. kategorie) ze třídy p. uč. pavla Hrubého se zúčastnila

27. března přišlo vyjádření ZUŠ Fr. Kmocha Kolín, že Eliška získala Čestné uznání! Moc jí gratulujeme a omlouváme se za ZUŠ Kolín. 

Anna Farářová (4. kategorie) ze třídy p. uč. Jiřího Špeciána získala Čestné uznání.

Tereza Hyanová (6. kategorie)ze třídy p. uč. Pavla Hrubého získala 3. cenu! 

Ondřej Pešta (5. kategorie) ze třídy p. uč. Jiřího Špeciána získal 3. cenu!

ve hře na klarinet

Vojtěch Walenka (2. kategorie) ze třídy p. uč. Karla Ambruše získal Čestné uznání

ve hře na trubku

Mojmír Špak (1. kategorie) ze třídy p. uč. Pavla Hrubého se umístil z našich žáků nejlépe a získal 2. cenu!

Všem našim žákům moc gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy! Poděkování si zaslouží i jejich vyučující za jejich přípravu!


 

5. 3. 2015

Tak jako probíhají soutěže pro žáky hudebního oboru, tak proběhlo ve středu 4. 3. okresní kolo Soutěže ZUŠ v tanečním oboru. To pořádala ZUŠ Sedlčany v místním divadle. Zúčastnili se ho žákyně ze třídy Barbory Zacosové DiS. a získaly ocenění za obě nastudované choreografie. Za choreografii "V mlze"  za vhodný výběr taneční předlohy s vyzdvižením citlivého procítění zance, projevu a tanečního dojmu. Choreografie "Tak jiná"  získala ocenění za pohybovou připravenost a volbu námětu. Děvčata byla chválena za výbornou techniku, přesvědčivost a skupinové cítění. Zvláštní pochvalu dostala za taneční půvab, projev a vcítění se do role sólistka Michaela Vonešová. Žákyním i paní učitelce s její korepetitorkou gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy


 

19. 2. 2015

Dnes, tedy 19. 2., proběhlo v ZUŠ Dobříš okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Zúčastnilo se ho 6 našich žáků, bubeníků, ze třídy pana učitele Dalibora Ondruška. Kromě našich 6 žáků, se okresního kola zúčastnili 2 další žáci z pořádající školy. Výsledky už jsou známy a tak se s Vámi můžeme podělit o radostnou zprávu, že z našich 6 žáků postoupili do krajského kola 3 žáci. Jmenovitě: Zuzana Fischerová (I. kateorie), Kateřina Fischerová (II. kategorie) a Metoděj Kropáč (III. kategorie). Našim žákům moc gratulujeme a přejeme jim do krajsého kola mnoho úspěchů.  


 

16. 2. 2015

Úspěchy žáků TO ze třídy p. uč. Martiny Dobešové


 

6. 2. 2015

4. února 2015 v  naší škole (ve Společenském centru) proběhlo okresní kolo Soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Zúčastnilo se ho 58 žáků ze Základních uměleckých škol okresu Příbram: z naší pořádající ZUŠ (14), dále ze ZUŠ Březnice (5), ZUŠ Příbram I náměstí TGM (10), ZUŠ A. Dvořáka Příbram (3), ZUŠ Dobříš 4), ZUŠ Sedlčany (14) a ze ZUŠ Sedlec-Prčice (8). 1 žákyně ze třídy p. uč. Daňka se nemohla pro nemoc zúčastnit. Naši žáci zaznamenali výborné výsledky, když jich z celkem 58 získalo 1. - 3. cenu všech 14. Na tomto místě chci poděkovat našim učitelům z dechového oddělení za vzornou přípravu žáků do soutěže. A další poděkování směřuje ke kolegům klavíristům za korepetování (klavírní doprovody). Podrobnosti o umístění našich žákl naleznete v modré dlaždici Hudební obor, v záložce Soutěže. Přesto zde alespoň uveneme, že jich postoupilo do krajského kola soutěže 6. Našim žákům moc gratulujeme a přejeme jim do krajsého kola mnoho úspěchů.  


 

14. 1. 2015

Nedávným úspěchem taneního a literárně-dramatického oboru, je společný mezioborový projekt Zlatovláska. Tato hra byla uvedena poprvé v Rožmitále pod Třemšínem ve Společenském centru.


Naší škole, jako jediné v České republice byl navýšen maximální počet vzdělávaných žáků ze 700 na 800, přes trnitou cestu a kladné vyjádření samotného ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcela Chládka, MBA s platností od 1. 9. 2014.


Akordeonový soubor Harmonion se v adventním čase v roce 2014 stal hostem příbrmaské hudební skupiny Ginevra, se kterou odehrál jedno vystoupení. To je čest a zároveň motivace pro práci na souboru do budoucna. 


Duo zobcových fléten - Kateřina Smolová (*2002) a Tereza Hyanová(*1999), žákyně p. uč. K. Ambruše a p. uč. P. Hrubého z pobočky Jince, ktreré naši školu jako jediné reprezentovaly v krajském kole Národní soutěže ZUŠ, získaly v pondělí 18. března 2013 v Kolíně 3. místo ve své kategorii. Gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Oběma vyučujícím pak patří dík za vzornou přípravu.


V roce 2012 byl žák Lukáš Wiesinger (*1998) přijat ke studiu hry na trubku na Konzervatoři Plzeň. V naší škole absolvoval studium I. stupně ve hře na trubku ve třídě p. uč. Pavla Hrubého.


V roce 2012 byl žák Štěpán Stehlík (*1996) přijat ke studiu na Filmové škole Praha. V naší škole absolvoval studium I. stupně literárně-dramatického oboru (2011) ve třídě p. uč. Ivany Procházkové.


V roce 2012 byla žákyně Štěpánka Rolniková (*1996) přijata ke studiu na Střední umělecké škole keramické v Bechyni. V naší škole absolvovala studium I. stupně výtvarného oboru (2010) ve třídě p. uč. Mileny Kučerové.


V roce 2012 byla žákyně Tereza Horychová (*1997) přijata ke studiu na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a designu Plzeň. V naší škole absolvovala studium I. stupně výtvarného oboru (2012) ve třídě p. uč. Mileny Kučerové.


V roce 2011 byl žák David Štěch (*1992) přijat ke studiu hry na trubku na Konzervatoři Plzeň. V naší škole absolvoval studium I. stupně ve hře na zobcovou flétnu (2006) a studium I. a II. stupně ve hře na trubku (2007 a 2011) ve třídě p. uč. Pavla Hrubého.


V roce 2011 byla žákyně p. uč. Pavla Hrubého Eliška Smolová (*1992) přijata ke studiu hry na lesní roh na Pražské konzervatoři. V naší škole absolvovala studium I. a II. stupně ve hře na klavír (2006 a 2010) ve třídě p. uč. Ivany Hoyerové, studium I. a II. stupně ve hře na zobcovou flétnu (2007 a 2011) a studium I. stupně ve hře na lesní roh (2011) ve třídě p. uč. Pavla Hrubého.


V roce 2010 byla žákyně Tereza Petáková (*1990) přijata ke studiu na Ústavu umění a designu Plzeň, obor knižní vazba. V naší škole absolvovala studium I. stupně výtvarného oboru (2004) ve třídě p. uč. Evy Peštové.


V roce 2010 byl Tomáš Dubský (*1994), žák ze třídy p. uč. Vlastimila Krále přijat ke studiu hry na pozoun na Konzervatoři Plzeň. V naší škole absolvoval studium I. stupně ve hře na tenor (2010) ve třídě p. uč. Pavla Hrubého.


V roce 2009 byla Marija Rajičová (*1993) přijata ke studiu hry na klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V naší škole absolvovala studium I. a II. stupně ve hře na klavír (2008) ve třídě p. uč. Vladimíry Štěpánové. 

Levé menu

Události

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.