Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Naše úspěchy

 


5. 3. 2020

Výsledky okresního kola soutěže ve hře na housle

Pořádala ZUŠ Sedlčany 3. 3. 2020

0. kategorie

Urba Metoděj - 2. cena (uč. Fabianová P.)

Špecián Viktor - 2. cena (uč. Fabianová P.)

2. kategorie

Ciochina Michaela - 2. cena (uč. Packová A.)

Hric Antonín - 1. cena (uč. Packová A.)

3. kategorie

Moslerová Alžběta - 3. cena (uč. Fabianová P.)

Všem soutěžícím k umístění gratulujeme.


28. 2. 2020

Výsledky okresního kola soutěže ve hře na klavír 

(pořadatelem byla naše škola)

0. kategorie

Částková Barbora - 1. cena (uč. Štěpánová V.)

I. kategorie

Částková Kateřina - 3. cena (uč. Štěpánová V.)

II. kategorie

Fialová Barbora - 3. cena (uč. Gaydalovych O.)

III. kategorie

Brotánková Anežka - 3. cena (uč. Štěpánová V.)

Kadařábková Tereza - 2. cena (uč. Šestáková M.)

IV. kategorie

Chvojková Kateřina - 2. cena (uč. Olejníková A.)

V. kategorie

Tomík Petr - 2. cena (uč. Štěpánová)

VII. kategorie

Tesková Zdeňka - 2. cena (uč. Šestáková M.)

Peštová Matylda - 1. cena s postupem! (uč. Štěpánová V.)

klavírní dua - II. kategorie

Sklenářová, Vejrová - 2. cena (uč. Olejníková A.)

Všem soutěžícím blahopřejeme a postupující Matyldě Peštové přejeme mnoho zdaru v krajském kole soutěže! 


26. 2. 2020

Výsledky okresního kola ve hře na kytaru (ZUŠ Dobříš)

I. kategorie

Johana Voříšková - 2. cena

II. kategorie

Eliška Janoušková - 2. cena

III. kategorie

Marek Havel - 3. cena

IV. kategorie

Hana Littová - 3. cena

kategorie c) - I. ktegorie

Jinecké kytarové trio - 1. cena bez postupu


 

21. 12. 2018

Vzpomínka na 16. prosinec 2018:

Vánoční koncert Dechového orchestru mladých

na Staroměstském náměstí v Praze!


14. 11. 2018

Nový dětský animovaný film "Naši Italové"

Film pojednává o exodu italských obyvatel za 1. světové války. Na tomto nejnovějším počinu pracovali opět s nejvyšším nasazením žáci výtvarného oboru pobočky Milín pod vedením paní uč. Mgr. Petry Peštové a za mezioborové spolupráce s žáky (které připravili jejich vyučující) z hudbního a literárně dramatického oboru. Na hudební složce tohoto filmu pracovali páni ičitelé Mikuláš Čimbura, DiS. a Adam Tomášek, DiS. 

30. 9. proběhla projekce filmu v obci Locca (u jezera Ledro), jako součást slavnostního večera pořádanho při příležitosti desetiletého výročí obnovení přátelství českých a německých obcí u jezera Ledro.

23. 10. se uskutečnila v Milíně česká premiéra promítání.

26. 11. bude film promítán v Březnici v rámci týdenní akce Dobročinná kavárna, jejíž výtěžek bude věnován Nadaci Šance onkoláčkům.

A připravují se další tuzemská promítání, povětšinou v okrese Příbram.

Přislíbena je i projekce na Italském kulturním institutu v lednu 2019. 

Naši Italové


24. 9. 2018

Dechový orchestr mladých se nenechal zahanbit!

 

Na letošním jubilejním 30. ročníku Festivalu dechových orchestrů a mažoretek nás navštívili zástupci kulturního střediska města Strakonice, kterým se vystoupení našeho orchestru velice líbilo. Díky tomu nás pozvali hned na první zářijovou sobotu do Strakonic na premiérový ročník soutěžní přehlídky dechových orchestrů O Zlatou taktovku Ladislava Roma konaný v rámci oslav 100 let republiky.

Byla to pro nás velká pocta i výzva, ale znamenalo to také velikou zodpovědnost jak pro mě jako kapelníka, tak i pro náš Dechový orchestr mladých. Museli jsme domluvit zkoušky již o prázdninách v srpnu. To ale nebylo vůbec snadné vzhledem k tomu, že většina muzikantů v té době pobývala na prázdninách či dovolených, a to často v zahraničí. Nakonec nám vyšly zkoušky dvě.

V sobotu 8. září jsme tedy vyrazili trošku nervózní do Strakonic. Konkurence byla skutečně velká - soutěže se účastnilo celkem osm renomovaných orchestrů, nechyběl mezi nimi například Velký dechový orchestr ZUŠ Plzeň či Národní dechový orchestr Praha.

Soutěžení bylo velice náročné, protože se hrálo celkem třikrát. Ve12:15 jsme soutěžili  na podiu na náměstí u kostela sv. Markéty. Zde se hrál soutěžní repertoár před porotou, které předsedal šéfdirigent Ústřední hudby armády České republiky, pplk. Jaroslav Šíp.

Poté se na 15:15 orchestr přesunul na podium ke strakonickému  Městskému pivovaru, kde byl repertoár volný, a tudíž mohl být doprovázen i zpěvem. Toho se již tradičně ujali Zuzana Špeciánová, Petra Tesková a Michal Filina. Hrálo se velice příjemně. Publiku jsme se líbili, dokonce se přidalo zpěvem k nám a nadšení posluchači si nakonec potleskem vyžádali ne jeden, ale hned dva přídavky.

V 17:00 hodin se shromáždilo všech osm orchestrů na hlavní třídě před porotou a byly vyhlášeny výsledky celé soutěže. Velice nás potěšilo, že bronzové pásmo a jako ocenění nádhernou křišťálovou taktovku, získal náš Dechový orchestr mladých ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem.

Po vyhlášení výsledků následovala společná skladba všech osmi orchestrů, bezmála čtyř stovek muzikantů, známý Kmochův pochod Česká muzika, kterou dirigoval sám předseda poroty pplk. Šíp! Poté jsme se ve výborné náladě odebrali domů hrdi na to, že jsme nejen naši ZUŠ J. J. Ryby, ale i město Rožmitál pod Třemšínem reprezentovali skutečně úspěšně a se ctí.

Děkuji všem našim příznivcům a rodičům našich žáků za podporu a všem hráčům našeho orchestru za jejich nadšení a skvělou hru.

Vlastimil Král, dirigent DOM

 

Fotografie z akce naleznete v záložce Fotogalerie                                                 a zde je DIPLOM

 


13. 6. 2018

Ústřední kolo soutěže ZUŠ - hra na dechové nástroje

Žák pana učitele Pavla Hrubého Viktor Packa z pobočky Jince získal v ústředním kole soutěže v Praze v kategorii do 9 let fantastické 2. místo! Moc gratulujeme a přejeme mladému hudeníkovi radost z hudby a chuť do další práce. 


28. 3. 2018

Krajské kolo soutěže ZUŠ - sólový zpěv

22. 3. 2018, ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou

Veronika Ptáčková, kategorie VI. A, Čestné uznání

vyučující Zuzana Špeciánová, DiS. 

Adam Otta, kategorie VI. B, 2. cena

vyučující Mgr. Ivana Hoyerová 

Krajské kolo soutěže ZUŠ - hra na bicí nástroje

22. 3. 2018, ZUŠ Kladno, 5. května 1870

Hra na bicí soupravu

Ondřej Kohoutek,  I. kategorie, 3. cena

Hra na melodické bicí nástroje

Ondřej Kohoutek, I. kategorie, 1. cena

Zuzana Fischerová, II. kategorie, 1. cena

vyučující Dalibor Ondrušek, dipl. um.

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ - hra na dechové nástroje

26. a 27. 3. 2018, ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

Hra na zobcovou flétnu

Josef Špak, III. kategorie, Čestné uznání

vyučující Pavel Hrubý

Martin Zeman, VI. kategorie, 3. cena

Anna Farářová, VIII. kategorie, 2. cena

vyučující Jiří Špecián, DiS.

Hra na fagot

Anna Farářová, VIII. kategorie, 2. cena

vyučující Jiří Špecián, DiS.

Hra na trubku

Viktor Packa, III. kategorie, 1. cena s postupem

Mojmír Špak, VI. kategorie, 2. cena

vyučující Pavel Hrubý

Hra na tubu

Josef Šíp, VIII. kategorie, 2. cena 

Hra na klarinet

Lucie Packová, V. kategorie, 3. cena

Hra na saxofon

Kateřina Smolová, IX. kategorie, 2. cena

 

Všem ze srdce gratuluji a jsem na Vás pyšný. Viktoru Packovi přeji, aby byl úspěšný i v ústředním kole v květnu 2018 v ZUŠ J. Hanuše v Praze 6.


28. 2. 2018

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje

okresní kolo (27. 2. 2018)

A jak jsme dopadli? Takto.

Hra na zobcovou flétnu

II. kategorie

Dagmar Marešová 2. cena

Amálie Skopečková 1. cena

Johana Voříšková 1. cena

III. kategorie

Josef Špak 1. cena s postupem 

VI. kategorie

Martin Zeman 1. cena s postupem

VIII. kategorie

Anna Farářová 1. cena s postupem

Hra na klarinet

V. Kategorie

Lucie Packová 1. cena s postupem

IX. kategorie

Vojtěch Walena 2. cena

Hra na fagot

VIII. kategorie

Anna Farářová 1. cena s postupem

Hra na saxofon

IX. kategorie

Kateřina Smolová 1. cena s postupem

Hra na trubku

III. kategorie

Viktor Packa 1. cena s postupem

VI. kategorie

Mojmír Špak 1. cena s postupem

Hra na tubu

VIII. kategorie

Josef Šíp 1. cena s postupem

 

Krajské kolo soutěže se uskuteční 26. a 27. března 2018 v ZUŠ Fr. Kmocha Kolín.

 

Moc všem gratuluji a přeji štěstí a zdravého soutěživého ducha do kraje.


23. 2. 2018

Výsledky žáků z hudebního oboru naší školy

Ve ST 21. února pořádala ZUŠ Dobříš okresní kolo soutěže ZUŠ - hra na bicí nástroje. Naše škola vyslal do soutěže 4 soutěžící. Výsledky jsou zde:

Kateřina Fischerová - 2. cena v V. kategorii (melodické nástroje)

Ondřej Kohoutek - 1. cena s postupem v I. kategorii (bicí souprava)

Ondřej Kohoutek - 1. cena s postupem v I. kategorii (melodické nástroje)

Zuzana Fischerová - 1. cena s postupem v II. kategorii (melodické nástroje)

Krajské kolo soutěže se uskuteční 22. a 23. 3. 2018 v ZUŠ Kladno, 5. května 1870. 

 

Ve ČT 22. února pořádala ZUŠ Příbram, Náměstí TGM okresní kolo soutěže ZUŠ - sólový a komorní zpěv. Naše škola vyslala do soutěže 4 soutěžící. Výsledky jsou zde:

Ondřej Kohoutek - 2. cena v 0. kategorii

Katka Háse - 2. cena v II. kategorii

Veronika Ptáčková - 1. cena s postupem v VI. kategorii - dívky

Adam Otta - 1. cena s postupem v VI. kategorii - chlapci

Krajské kolo soutěže se uskuteční 21 a 22. 3. 2018 v ZUŠ J. A. Bendy Benátky nad Jizerou.

 

Všem moc gratulujeme a přejeme jim mnoho zdaru v krajském kole soutěže!


 

5. 4. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na housle - krajské kolo
(pořádala ZUŠ Mladá Boleslav)

Šárka Stoklasová ze třídy paní uč. Mgr. Petry Fabiabnové byla v soutěži odměněna čestným uznáním. Gratulujeme. A tak je "dobojováno", dalších kategorií se naše škola neúčastní.


 

3. 4. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na kytaru - krajské kolo
(pořádala ZUŠ Kladno, 5. května)

V soutěži jsme měli jednu zástupkyni - Terezu Dvořákovou.

Tereza vybojovala v I. kategorii 3. cenu. K té gratulujeme jí i panu učiteli Jiřímu Vébrovi, DiS.


 

24. 3. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na klavír - krajské kolo
(pořádala ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk)

Naši mladí klavíristé si přivezli z krajského kola z Nymburka toto umístění:

Petr Tomík (III. kat.) čestné uznání

Matylda Peštová (IV. kat.) čestné uznání

Barbora Slavíková (IV. kat.) 3. cena

Našim klavíristům a vyučující (všichni žáci od p. uč. MgA. Vladimíry Štěpánové) gratulujeme. No a na výsledky našich houslistů a kytaristů si ještě počkáme.


 

24. 2. 2017

Výsledky soutěže ZUŠ (okresní kola)

Hra na klavír

II. kat.   Petr Tomík   1. cena s postupem (do krajského kola, V. Štěpánová)

III. kat.  Matěj Brettl 2. cena (M. Šestáková)

             Kateřina Drechslerová 1. cena (V. Štěpánová)

IV. kat.  Matylda Peštová   1. cena s postupem (V. Štěpánová)

            Barbora Slavíková 1. cena s postupem (V. Štěpánová)

VI. kat. Tereza Drechslerová 2. cena (V. Štěpánová)

VII. kat. Renata Caisová   2. cena (M. Šestáková)

IX. kat. Terezie Bendová  3. cena (M. Šestáková)

Hra na housle

0. kat.   Šárka Stoklasová 1. cena s postupem (všichni P. Fabianová)

             Jana Částková      1. cena

             Ester Valčíková    1. cena

             Alžběta Moslerová 2. cena

             Jakub Vojáček      2. cena

             Julie Hlinovská    3. cena

I. kat.   Ester Pazderníková 2. cena

III. kat. Štěpánka Tomcová 1. cena

Hra na kytaru

I. kat.   Tereza Dvořáková   1. cena s postupem (J. Vébr)

IV. kat.  Robert Poetřík       2. cena (S. Aksamit)

             Filip Stupár           2. cena (S. Aksamit)

V. kat.   Denis Hordijenko  2. cena (S. Aksamit)

VI. kat. Markéta Prüglová  2. cena (K. Skopečková)

Všem moc gratuluji a postupujícím přeji zdar v krajském kole soutěže. Děkuji vyučujícím za přípravu žáků.


 


9. 11. 2016

Úspěch akordeonového souboru Harmonion

Ve dnech 3. - 5. 11. 2016 se v Praze konaly II. Mezinárodní akordeonové dny, které pořádalo Akordeonové oddělení Pražské konzervatoře a Agentura CTA Praha.

Jedná se o mezinárodní soutěžní festival pro sólové hráče akordeonu, akordeonové soubory a orchestry. Mladí akordeonisté souboru Harmonion z milínské pobočky Základní umělecké školy Rožmitál pod Třemšínem se na tento festival pod vedením paní učitelky Věry Obdržalové přihlásili a měli tak možnost porovnat své schopnosti nejen s českými, ale hlavně se zahraničními akordeonisty. Úroveň orchestrů z Německa, Irska, Srbska a Litvy byla opravdu vysoká a proto jsme moc rádi, že Harmonion ve své kategorii komorních ansáblů zaujal porotu a získal stříbrné ocenění. Je to jejich  zatím  největší úspěch! Gratulujeme!

Harmonion tvoří tři krásné slečny - Karolína Skuhrovcová, Adéla Vošahlíková, Veronika Hrčkuláková a tři mladí muži - Lukáš Nusl, Miroslav Řezáč a Václav Havelka.

 

                                                                                                                                                                 Věra Obdržalová - vyučující

 

                                                                                                                     Ke gratulacím se připojuje Michal Filina – ředitel školy

HarmonionHarmonion 2


 


  

8. 6. 2016

Poděkování pořadatele Švihovského hudebního léta

Pořadatel festivalu dechových orchestrů a pohybnových skupin "Švihovské hudební léto" - ZŠ a MŠ Švihov, poslal poděkování za účast na 43. ročníku našemu Dechovému orchestru mladých a mažoretkám, tentokráte z třídy p. uč. Barbory Zaciosové. Děkovný list DOM je tady a děkovný list mažoretkám je zde.

 

18. 3. 2016

Krajské kolo soutěže ZUŠ - hra na akordeon

Vážení přátelé, naši akordeonisté se opět blýskli a zaznamenali obrovský úspěch v krajském kole soutěže základních uměleckých škol, které proběhlo včera, 17. 3. 2016 v ZUŠ Pečky. Řeč je o akordeonistech z třídy paní učitelky Věry Obdržalové, dipl. um. Veronika Hrčkuláková získala v sólové hře na akordeon, v X. kategorii, krásné  2. místo! A akordeonový soubor Harmonion získal ve III. kategorii v souborové hře 1. místo! To je obrovský úspěch, leč pro soubory soutěž končí právě krajským kolem soutěže. Členům Harmonionu toto pravidlo ale vůbec nevadí, protože získali ocenění nejlepší akordeonový soubor v krajském kole soutěže. Ještě se sluší Harmonion představit. Haje ve složení: Karolína Skuhrovcová, Lukáš Nusl, Adéla Vošahlíková, Veronika Hrčkuláková, Miroslav Řezáč a Václav Havelka. Moc gratulujeme a jen tak dál!

 

11. 2. 2016

Okresní kolo outěže ZUŠ

V týdnu od 8. února 2016 probíhala okresní kola soutěže žáků (hudební obor) základních uměleckých škol v okrese Příbram. Ta navázala na školní kolo soutěže, které proběhlo v naší škole v pátek 15. ledna 2016. Soutěže se účastnili žáci v kategoriích Hra na akordeon, včetně komorní a souborové hry a v kategorii Komorní hra s převahou dechových nástrojů. 

Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon včetně komorní a souborové hry pořádala ZUŠ Sedlčany v pondělí 8. února 2016. Soutěže se zúčastnili tito žáci s tímto umístěním: 

0. kategorie: Eliška Růžičková - 3. místo; I. kategorie: Blanka Petáková - 1. místo; II. kategorie: Adam Tater - 1. místo; X. kategorie: Veronika Hrčkuláková - 1. místo s postupem do krajského kola; III. kategorie: akordeonový soubor Harmonion - 1. místo s postupem do krajského kola. Všichni soutěžící jsou z třídy paní učitelky Věry Obdržalové. Blahopřejeme!

Všem moc gratulujeme za nádherné umístění a postupujícím přejeme mnoho zdaru v krajském kole!

 

Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů pořádala ZUŠ Příbram I, nám. T. G. Masaryka ve středu 10. února 2016. Soutěže se účastnilo naše jediné komorní těleso, a sice trio ve složení: Lucie Packová (p. uč. Pavel Hrubý), Ema Stočesová (p. uč. Karel Ambruš, dipl. um.; obě zobcová flétna) a Matylda Peštová (p. uč. MgA. Vladimíra Štěpánová - klavír). Trio se umístilo na 1. místě! Žákům i vyučujícím moc gratulujeme!


 

15. 1. 2016

Tradiční vystoupení swingového orchestru For Evergreens v netradičním termínu

SWINGOVÁ TANČÍRNA V LÁZU POPÁTÉ

V rytmu swingu jsme strávili příjemné pozdní odpoledne v obecním sále v neděli 3. ledna nového roku. Již popáté k nám zavítal Swingový orchestr FOR EVERGREENS ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem.

 

O úvodní slovo se postarali starosta naší obce Antonín Kropáč společně se svou předchůdkyní Vlastou Čechovou, která po krátkém přivítání popřála všem přítomným krásný a úspěšný nový rok plný pohody a spokojenosti. Poté už se téměř zaplněný sál rozezněl prvními tóny. Orchestr zahrál pod vedením kapelníka Adama Tomáška na třicet swingových melodií. A nutno dodat, že ani taneční parket nezůstal po první přestávce prázdný. Známé písně jako Život je jen náhoda, Nebe na zemi, Jen pro ten dnešní den nebo Slunečnice nás přenesly do třicátých let minulého století. A další slavné hity Tak abyste to věděla, Všichni tancovat jdou, My Way nebo Meckie Messer v podání výborného zpěvu Petry Teskové a Vlasty Krále „přinutili“ nejen zpívat i přítomné „nezpěváky“, ale i tančit do té doby sedící posluchače.

A co napsat závěrem? Dlouhý potlesk na konci téměř tříhodinového programu byl opravdu zasloužený. Novoroční swingování se v Lázu povedlo a již teď se těšíme na další setkání.

Foto.

Jana Klímová 


    3. 9. 2015

Letní příměstský tábor Vysoká u Příbramě na téma Antonín Dvořák

Ve dnech 20. až 24. července 2015 proběhl v Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké u Příbrami letní příměstský tábor pro zvídavé děti, připravený učiteli ZUŠJJR v Rožmitále pod Třemšínem. Pracovní tým ve složení Petra Peštová (odborné vedení), Ivana Procházková, Zuzana Špeciánová, Jiří Špecián a Lukáš Marek připravil ve spolupráci s Památníkem Antonína Dvořáka a s Hornickým muzeem Příbram ucelený program inspirovaný životem a dílem nejvýznamnějšího českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Mottem projektu byla smysluplná spolupráce učitelů a žáků ZUŠ, rozšíření vědomostí a zkušeností žáků v uměleckém směru, pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme a budování vazeb ke kulturnímu dědictví naší země. Hlavním motivem se stala inspirace přírodou a lidovými motivy, které se ve Dvořákově hudbě objevují. Dvacet pět dětí ve věku od 9 do 15 let tak mohlo týden tvořit v inspirativním prostředí zámečku hraběte Kounice, Dvořákova švagra.

Žáci se dvakrát denně dělili dle oborů na výtvarníky, herce, flétnisty a zpěváky. Výtvarníci pracovali v plenéru. Pokoušeli se stylizovat motivy, nacházející se v okolí vily, kreslili dle skutečnosti a připravovali malovaná trička pro sebe a své kamarády. Žáci literárně dramatického oboru pracovali s texty, dokládajícími místní lidovou slovesnost. Flétnisté se v souborové hře zabývali lidovou taneční hudbou, přírodou inspirovanou zvukomalbou a v instrumentální podobě poznali nejslavnější Dvořákovu árii z Rusalky. Zpěváci se nejprve věnovali lidovým písním s tématikou dobových pracovních činností, poté nastudovali výběr z Dvořákových Moravských dvojzpěvů.

Součástí programu byl i výlet do skanzenu Vysoký Chlumec, kde děti poznaly lidovou architekturu a dozvěděly se něco o životě našich předků. Nejvíce pozornosti jsme soustředili na dobový oděv a hry - takové, jaké mohly hrát třeba i Dvořákovy děti. A tak jsme například společně tloukli špačky, chodili na chůdách, hráli kuličky (paní učitelka Ivana zapůjčila i své dětské šamotové!!!) a jiné dětské skupinové hry.

Po dobu tábora děti aktivně poznávaly Dvořákův život a dobu, osobní i společenské události, které ho formovaly. Seznámily se s autentickými prostory, osobními předměty a dokonce se setkaly s přímými potomky slavného skladatele. Věříme, že si ale také užily dost zábavy. Na závěr jsme společně připravili v Památníku Antonína Dvořáka rodičům a blízkým překvapení, malou vernisáž a koncert.

Děkujeme za příjemnou atmosféru a motivaci do další bezva spolupráce.

 

Petra Peštová a Jiří Špecián, ZUŠJJR v Rožmitále pod Třemšínem

Několik snímků z této akce naleznete zde.


 

25. 3. 2015

Účast žáků z oddělení bicích nástrojů v krajském kole Soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje 

Naši žáci z oddělení bicích nástrojů, kteří postoupili z okresního kola soutěže, se dnes, 25. března zúčastnili v ZUŠ Kladno (ul. 5. května) krajského kola soutěže ZUŠ. Všichni jsou ze třídy pana učitele Dalibora Ondruška a umístili se následovně:

Zuzana Fischerová (1. kategorie) získala 3. cenu.

Kateřina Fischerová (2. kategorie) získala 3 cenu. 

Metoděj Kropáč (3. kategorie) získal 3. cenu.

Našim žákům gratulujeme za hezkou reprezentaci školy a gratulujeme i panu učiteli!


 

24. 3. 2015 

Účast žáků z oddělení dechových nástrojů v krajském kole Soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Naši žáci z oddělení dechových nástrojů, kteří postoupili z okresního kola soutěže, se účastnili 23. a 24. března v ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně krajského kola soutěže ZUŠ. Přes velikou konkurenci se Vám mohou ochlubit tímto umístěním:

ve hře na zobcovou flétnu

Eliška Hyanová (5. kategorie) ze třídy p. uč. pavla Hrubého se zúčastnila

27. března přišlo vyjádření ZUŠ Fr. Kmocha Kolín, že Eliška získala Čestné uznání! Moc jí gratulujeme a omlouváme se za ZUŠ Kolín. 

Anna Farářová (4. kategorie) ze třídy p. uč. Jiřího Špeciána získala Čestné uznání.

Tereza Hyanová (6. kategorie)ze třídy p. uč. Pavla Hrubého získala 3. cenu! 

Ondřej Pešta (5. kategorie) ze třídy p. uč. Jiřího Špeciána získal 3. cenu!

ve hře na klarinet

Vojtěch Walenka (2. kategorie) ze třídy p. uč. Karla Ambruše získal Čestné uznání

ve hře na trubku

Mojmír Špak (1. kategorie) ze třídy p. uč. Pavla Hrubého se umístil z našich žáků nejlépe a získal 2. cenu!

Všem našim žákům moc gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy! Poděkování si zaslouží i jejich vyučující za jejich přípravu!


 

5. 3. 2015

Tak jako probíhají soutěže pro žáky hudebního oboru, tak proběhlo ve středu 4. 3. okresní kolo Soutěže ZUŠ v tanečním oboru. To pořádala ZUŠ Sedlčany v místním divadle. Zúčastnili se ho žákyně ze třídy Barbory Zacosové DiS. a získaly ocenění za obě nastudované choreografie. Za choreografii "V mlze"  za vhodný výběr taneční předlohy s vyzdvižením citlivého procítění zance, projevu a tanečního dojmu. Choreografie "Tak jiná"  získala ocenění za pohybovou připravenost a volbu námětu. Děvčata byla chválena za výbornou techniku, přesvědčivost a skupinové cítění. Zvláštní pochvalu dostala za taneční půvab, projev a vcítění se do role sólistka Michaela Vonešová. Žákyním i paní učitelce s její korepetitorkou gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy


 

19. 2. 2015

Dnes, tedy 19. 2., proběhlo v ZUŠ Dobříš okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje. Zúčastnilo se ho 6 našich žáků, bubeníků, ze třídy pana učitele Dalibora Ondruška. Kromě našich 6 žáků, se okresního kola zúčastnili 2 další žáci z pořádající školy. Výsledky už jsou známy a tak se s Vámi můžeme podělit o radostnou zprávu, že z našich 6 žáků postoupili do krajského kola 3 žáci. Jmenovitě: Zuzana Fischerová (I. kateorie), Kateřina Fischerová (II. kategorie) a Metoděj Kropáč (III. kategorie). Našim žákům moc gratulujeme a přejeme jim do krajsého kola mnoho úspěchů.  


 

16. 2. 2015

Úspěchy žáků TO ze třídy p. uč. Martiny Dobešové


 

6. 2. 2015

4. února 2015 v  naší škole (ve Společenském centru) proběhlo okresní kolo Soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Zúčastnilo se ho 58 žáků ze Základních uměleckých škol okresu Příbram: z naší pořádající ZUŠ (14), dále ze ZUŠ Březnice (5), ZUŠ Příbram I náměstí TGM (10), ZUŠ A. Dvořáka Příbram (3), ZUŠ Dobříš 4), ZUŠ Sedlčany (14) a ze ZUŠ Sedlec-Prčice (8). 1 žákyně ze třídy p. uč. Daňka se nemohla pro nemoc zúčastnit. Naši žáci zaznamenali výborné výsledky, když jich z celkem 58 získalo 1. - 3. cenu všech 14. Na tomto místě chci poděkovat našim učitelům z dechového oddělení za vzornou přípravu žáků do soutěže. A další poděkování směřuje ke kolegům klavíristům za korepetování (klavírní doprovody). Podrobnosti o umístění našich žákl naleznete v modré dlaždici Hudební obor, v záložce Soutěže. Přesto zde alespoň uveneme, že jich postoupilo do krajského kola soutěže 6. Našim žákům moc gratulujeme a přejeme jim do krajsého kola mnoho úspěchů.  


 

14. 1. 2015

Nedávným úspěchem taneního a literárně-dramatického oboru, je společný mezioborový projekt Zlatovláska. Tato hra byla uvedena poprvé v Rožmitále pod Třemšínem ve Společenském centru.


Naší škole, jako jediné v České republice byl navýšen maximální počet vzdělávaných žáků ze 700 na 800, přes trnitou cestu a kladné vyjádření samotného ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcela Chládka, MBA s platností od 1. 9. 2014.


Akordeonový soubor Harmonion se v adventním čase v roce 2014 stal hostem příbrmaské hudební skupiny Ginevra, se kterou odehrál jedno vystoupení. To je čest a zároveň motivace pro práci na souboru do budoucna. 


Duo zobcových fléten - Kateřina Smolová (*2002) a Tereza Hyanová(*1999), žákyně p. uč. K. Ambruše a p. uč. P. Hrubého z pobočky Jince, ktreré naši školu jako jediné reprezentovaly v krajském kole Národní soutěže ZUŠ, získaly v pondělí 18. března 2013 v Kolíně 3. místo ve své kategorii. Gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy. Oběma vyučujícím pak patří dík za vzornou přípravu.


 

Levé menu

Události

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Elektronická žákovská knížka

K

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.