Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Historie školy v bodech

1952 

KNV v Plzni povolil zřízení městské hudební školy s čestným názvem Městská hudební škola Jakuba Jana Ryby

2. května 1952 

v budově bývalého hostince U Janoušků zahájeno vyučování

prosinec 1952 

škola s počtem 98 žáků převzata do sítě státních hudebních škol s názvem Hudební škola Jakuba Jana Ryby, ale bez dvou externích učitelů

červen 1953 

hrozí škole zrušení ze strany tehdejšího ONV v Blatné i KNV v Plzni z důvodu velkého množství těchto škol v okrese Blatná, ponechána měla být pouze škola v Březnici

f           Pan ředitel Froněk a spol. 

do roku 1961 

nesla název Základní hudební škola Jakuba Jana Ryby

1960 

reforma okresního a krajského zřízení, město připadlo pod okres Příbram a Středočeský kraj se sídlem v Praze

1962 

reforma uměleckého školství, vznikly pouze okresní Lidové školy umění (nebylo již přípustné užívat jakýchkoliv přídomků) a školy v městech okresů se staly pouhými pobočkami těchto okresních škol, název školy byl změněn a Lidová škola umění v Příbrami pobočka Rožmitál pozbyla svého čestného přídomku až do roku 1995

š

Učitel Karel Šuchman s žáky ve školním roce 1973/1974

1972-1975 

nese škola název Lidová škola umění Březnice pobočka Rožmitál

1975 

škola se osamostatnila s názvem Lidová škola umění v Rožmitále pod Třemšínem

1978 

založen na škole výtvarný obor

u

Učitelský sbor v roce 1982

1981-1983 

na škole se vyučuje literárně dramatický obor

1989 

uspořádán I. ročník Festivalu dechových orchestrů

d

Pan ředitel Karel Šuchman s dechovým orchestrem

1989 

založen na škole taneční obor

1990 

škola se stěhuje do budovy Brdského památníku na náměstí

1990 

reforma základního uměleckého školství, školy přejmenovány na základní umělecké

1995 

založena pobočka Milín

1996 

přechod školy do právní subjektivity s názvem Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

1996 

obnovena výuka literárně dramatického oboru

1996/1997 

založena pobočka v Bohutíně

1997 

škola se stává členem Společnosti Jakuba Jana Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

2003/2004 

založena pobočka ve Hvožďanech

2004/2005 

založena pobočka v Obecnici

2006-2007 

proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy, škola získala vhodnější prostory pro výuku výtvarného oboru

2006/2007 

založena pobočka v Jincích 

2011/2012

v 1. patře hlavní budovy školy proběhla úprava prostor po bývalém muzeu

2012/2013

proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiérů hlavní budovy školy  

2014/2015

navýšena kapacita vzdělávaných žáků na 800 (maximální počet vzdělávaných žáků)

2016/2017

65. výročí založení hudební školy v Rožmitále pod Třemšínem

Vznikl druhý dětský animovaný film "S rosničkou napříč biotopy". Tento film je prací žáků výtvarného oboru pobočky MIlín.

2017/2018

Festival dechových orchestrů a mažoretek (FEDOM) oslavil 30 let existence tradičním způsobem,  konáním Festivalu ...

pořízena vysokokapacitní pec pro výpal keramiky do pobočky Milín

vybudování 2. tanečního sálku v hlavní budově školy

Vznikl další dětský animovaný film "Naši Italové". Pracovali na něm žáci výtvarného oboru, hudebního oboru i literárně dramatického oboru z pobočky Milín a i vyučující. 

2018/2019

Výtvarný obor v pobočce Milín dotáhl další projekt - další animovaný film "Hermína Týrlová". Na filmu pracovali opět žáci a učitelé výtvarného oboru a učitelé z hudebního a literárně dramatického oboru.

2019/2020

Škola se zapojila do plnění Šablona II pro ZUŠ

navázání spolupráce s partnery v zahraničí (Německo a Chorvatsko) - prezentace orchestrů (DOM a swingový orchestr For Evergreens)