Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

Ze zákulisí ZUŠ aneb Co není hned zřejmé

V zimním období připravujeme množství seminářů a odborných setkání pro žáky i učitele. O některých si můžete přečíst v tomto článku.

Nadchází nový rok 2024 a nás těší, že v ZUŠ JJR budeme moci navázat na prosincovou sérii seminářů pro žáky a učitele. Jednou linií je obohacování dovedností v hudebním oboru, kdy se již žáci hrající na dechové nástroje setkali s fagotistou Matoušem Křiváčkem a harfenistkou Bronislavou Klablenovou. V lednu je pak čeká seznámení s Julií Brannou, vynikající flétnistkou, anebo s hráči na loutnu. Díky nadšení pana učitele Jiřího Špeciána tak mají, nejen rožmitálští žáci, možnost setkat se s vynikajícími profesionálními pedagogy a muzikanty. Podobně se stará o své kytaristy paní učitelka Eliška Neužilová Kovalská, která v Milíně pravidelně zve profesora Konzervatoře Plzeň Tomáše Hanzlíčka na tzv. „master class“.

Podobné aktivity probíhají v druhé linii nyní i v literárně-dramatickém oboru (LDO), kam za žáky v prosinci přijela logopedka Vendula Holčáková. Letošní práce v LDO směřuje k přednesovým přehlídkám, a tak se žáci ještě na konci ledna potkají s vynikajícím Martinem Hakem, věnujícímu se storytellingu, anebo s Evou Hadravovou, s níž budou moci zkonzultovat a prohloubit svoji interpretační dovednost textů. V březnu pak vypukne pravá přednesová hojnost. Mimo to se žáci tanečního oboru Martiny Dobešové a žáci LDO připravují na konci ledna na výpravu do pražské cirkusové školy CIRQUEON, kde se zaměří na párovou akrobacii, žonglování apod.

Nerad bych opomněl i aktivity rožmitálských a milínských zpěváků, kteří s paní učitelkou Zuzanou Špeciánovou, a za technické podpory Kláry Skopečkové, v době uzávěrky TL dokončují pěvecký klip k vánoční písni estonského skladatele Arvo Pärta. Myslím, že se všichni máme na co těšit. A zpěváci se spolu s rožmitálskými kytaristy chystají do Jindřichova Hradce po stopách Adama Michny z Otradovic.

Žákům a učitelům výtvarného oboru patří veliké poděkování za práci a přípravu kreseb a maleb pro plakáty naší školy.

Rok 2024 bude Rokem české hudby a i my v ZUŠ Jakuba Jana Ryby se k tomuto svátku naší národní hudby rádi připojíme. Připravujeme několik akcí, o nichž se dozvíte v pravou chvíli – mohu však naznačit, abyste svou pozornost zaměřili k červnové Slavnosti královny Johanky, kde zazpívá i sbor učitelů ZUŠ, anebo k akci Památníku Antonína Dvořáka na Vysoké, kde jsou žáci a učitelé všech oborů napříč celou školou zapojeni do zážitkového dne s Antonínem Dvořákem. Premiéra je plánována na konec května.

Velice si vážím i práce všech učitelů, a zejména pak nasazení vedoucích všech hudebních a tanečních souborů, kteří během adventního času připravili nespočet koncertů a vystoupení po celém příbramském okresu. Za zmínku stojí například objevení kostela svaté Barbory v Pročevilech Zdeňkem Teskou jako nové místo pro pořádání koncertů. Nebo skvěle připravený Vánoční koncert Dechového orchestru mladých (DOM) pod vedením kapelníka Vlastimila Krále. Všechny akce zde bohužel nejdou ani vyjmenovat, natož popsat. Sledujte nás i v online prostoru a budete „v obraze“.

Přeji všem šťastný vstup do nového roku a pevné zdraví!

Datum vložení: 7. 2. 2024 11:01
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2024 11:02
Autor: Správce Webu