Menu
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

ZUŠ Jakuba Jana Ryby jako výjimečná možnost uměleckého vzdělávání dětí

V roce 2022 jsme oslavili 70. výročí založení školy v Rožmitále p. Tř. Postupem času se naše působení rozšířilo i do Bohutína, Hvožďan, Jinec, Milína a Obecnice. Nabízíme vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. Kapacita školy je 800 žáků a o kvalitě naší výuky svědčí fakt, že ji plně využíváte.

2013/14

1. pololetí

Přehrávky žáků hudebního oboru pob. Milín

úterý 19. 11., středa 20. 11. a čtvrtek 21. 11.

Centrum volnočasových aktivit Milín

Třídní koncert učitelů a žáků K. Skopečkové, J. Špeciána, Z. Špeciánové a Z. Tesky

středa 27. listopadu od 17,00 hodin

učebna č. 29 – Modrý salonek

Akordeonový koncert pobočky Milín s hosty ze ZUŠ Příbram I, Náměstí TGM ze třídy M. Šťulíka

čtvrtek 28. listopadu od 17,00 hodin

Podbrdské muzeum v Rožmitále p. Tř.

Zahájení adventu v Milíně  - vystoupení žáků pob. Milín

sobota 30. listopadu v podvečer

před KD Milín

Jarmark lidových řemesel

sobota 30. listopadu

Prezentace výrobků žáků výtvarného oboru

velký sál Společenského centra Rožmitál

Zahájení adventu v Lázu - vystoupení žáků pob. Bohutín

neděle 1. prosince od 16,30 hod.

Hostinec Pod dubem v Lázu

Čertovské rejdění – hud. pásmo žáků hud. dílen pobočky Milín

úterý 3. prosince od 9,15 hod. pro ZŠ, od 10,30 pro MŠ a od 16,00 hod. pro veřejnost

ZŠ Milín

Benefice pro Kubíka

Vystoupení Swingového orchestru For Evergreens

neděle 1. prosince od 16,00 hod.

Restaurace Atollo Příbram

I. Žákovský koncert Rožmitál s vystoupením pěveckého sboru ZUŠJJR

pondělí 2. prosince od 16,00 hodin

velký sál Společenského centra Rožmitál

II. Žákovský koncert Rožmitál

úterý 3. prosince od 16,00 hodin

velký sál Společenského centra Rožmitál

Koncert pob. Bohutín

středa 4. prosince od 16,00 hodin

ZŠ Bohutín

Vystoupení žáků tanečního oboru M. Dobešové pro MC Rozmarýnek

pátek 6. prosince

velký sál Společenského centra Rožmitál

Nebe a peklo – vystoupení žáků pobočky Milín

sobota 7. prosince

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru pobočky Milín s vystoupením žáků hud. oboru

pondělí 9. prosince 16,00 hodin

Centrum volnočasových aktivit Milín

I. Vystoupení žáků hudebních dílen přípravného, 1. a 2. roč.

pondělí 9. prosince od 16,00 hod.

velký sál Společenského centra Rožmitál

Koncert pob. Hvožďany

úterý 10. prosince od 16,00 hod.

KD Hvožďany

II. Vystoupení žáků hudebních dílen 1. a 2. roč.

středa 11. prosince od 16,00 hod.

velký sál Společenského centra Rožmitál

Vystoupení LDO

čtvrtek 12. prosince od 17,00 hod.

velký sál Společenského centra Rožmitál

Předvánoční vystoupení Dech. orchestru mladých

sobota 14. prosince od 17,00 hodin

Penzion Smolotely

Vystoupení žáků TO Rožmitál p. uč. M. Dobešové

pondělí 16. prosince od 18,00 hodin

velký sál Společenského centra Rožmitál

Hudební odpoledne v ZŠ Tochovice

pondělí 16. prosince od 16,00 hodin

ZŠ Tochovice

Den otevřených dveří v ZŠ Milín - vystoupení žáků hud. oboru pob. Milín

úterý 17. prosince od 15,00 do 17,00 hodin

Koncert pobočky Obecnice

úterý 17. prosince od 17,00 hodin

MZŠ Obecnice

Hudební zastaveníčko – vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru

středa 18. prosince od 16,00 hodin

KD Milín

Adventní koncert žáků pobočky Bohutín

středa 18. prosince od 17,00 hodin

kostel sv. Marie Magdalény v Bohutíně

Vystoupení žáků hudebního oboru pro seniory

středa 18. prosince od 14,00 hodin

Centrum sociálních služeb Rožmitál

Vystoupení žáků HO, TO a LDO pob. Jince pro žáky ZŠ Jince

středa 18. prosince od 10,00 hodin

PDA Jince

Předvánoční koncert žáků HO pob. Jince

středa 18. prosince od 17,00 hodin

PDA Jince

Adventní koncert

čtvrtek 19. prosince od 16,00 hodin

kostel sv. Jana Nepomuckého na Náměstí

Vystoupení žáků TO Rožmitál p. uč. B. Zaciosové

čtvrtek 19. prosince od 18,00 hodin

velký sál Společenského centra Rožmitál

Předvánoční koncert Dech. orchestru mladých

sobota 21. prosince od 16,00 hodin

velký sál Společenského centra Rožmitál

Advent v Lázu

Vystoupení Swingového orchestru For Evergreens

neděle 22. prosince od 16,00 hod.

Restaurace Pod dubem Láz

Školní kolo soutěže ve hře na klavír

středa 22. ledna 2014 od 9,00 hodin

učebna č. 29 – Modrý salonek

Školní kolo soutěže ve hře na kytaru

čtvrtek 23. ledna 2014 od 9,00 hodin

učebna č. 29 – Modrý salonek

2. pololetí

Vystoupení DOM při Májovém koncertě

čtvrtek 1. května
Přeštice

Hudební odpoledne – vystoupení HO a TO pob. Milín

úterý 6. května od 16,00 hodin
KD Milín

Vystoupení pro seniory

středa 7. května od 14,00 hodin
Centrum sociálních služeb Rožmitál p. Tř.

Veřejná generální zkouška Dechového orchestru mladých

čtvrtek 8. května od 9,00 hodin
velký sál Společenského centra v Rožmitále

Koncert flétnového souboru a fl. souboru ZUŠ Březnice

úterý 13. května od 18,00 hodin
Zámek Březnice

Festival dech. hudeb a pohyb. skupin - XXVI. ročník 

neděle 18. května od 9,00 hodin
Náměstí

Vystoupení žáků HO, TO a LDO pob. Jince pro ZŠ Jince

středa 21. května od 10,00 hodin
PDA Jince

Koncert žáků HO pob. Jince pro veřejnost

středa 21. května od 17,00 hodin
PDA Jince

Žákovské koncerty Rožmitál

středa 14. května v 16,00 hod. – hud. dílny PS, 1., 2 roč.
středa 21. května v 16,00 hod. – hud. dílny 1., 2 roč.
pondělí 26. května v 16,00 hodin + Dětský pěv. sbor
čtvrtek 5. června v 16,00 hodin
velký sál Společenského centra v Rožmitále

Děti dětem - vystoupení žáků hudebních dílen pob. Milín

úterý 27. května od 16,00 hodin

Absolventský koncert výstavou prací absolventů výtvarného oboru

středa 28. května v 17,00 hodin 
velký sál Společenského centra v Rožmitále

Vystoupení TO M. Dobešové na Dni dětí v Rožmitále 

sobota 31. května 2014 ve 14,00 hod.

Muzejní noc – swingová tančírna

vystoupení swingového orchestru For Evergreens
sobota 31. května 2014 ve 20,00 hod.
Podbrdské muzeum

Absolventské vystoupení žáků TO a LDO

úterý 3. června v 18,00 hodin
velký sál Společenského centra v Rožmitále

Vystoupení DOM pro Centrum soc. služeb

sobota 7. června

Koncert žáků pob. Hvožďany 

úterý 10. června od 16,00 hodin
KD Hvožďany

Vystoupení DOM při oslavách výročí obce

sobota 14. června odpoledne
Volenice

Zahradní slavnost – vyst. akord. soub. Harmonion

sobota 21. června
Bukovany

Den s královnou Johankou

vystoupení žáků TO M. Dobešové
sobota 21. června ve 14,30 hodin

Koncert žáků pob. Obecnice

středa 19. června od 17,00 hodin
MZŠ Obecnice

Vystoupení žáků TO a LDO pob. Jince

středa 18. června od 17,00 hodin
Restaurace Za Vodou Čenkov

Vystoupení žáků TO p. uč. B. Zaciosové

pátek 20. června od 17,00 hodin
velký sál Společenského centra v Rožmitále

Vystoupení DOM v Sedlčanech 

neděle 22. června od 14,00 hodin
Park chovatelů Sedlčany

Předprázdninové taneční představení
žáků p. uč. M. Dobešové

pondělí 23. června od 18,00 hodin
velký sál Společenského centra v Rožmitále

Koncert žáků pob. Bohutín

středa 11. května od 16,00 hodin
ZŠ Bohutín

Postupové zkoušky žáků hudebního oboru

Rožmitál   9. – 13. 6.  
žáci PS, 1. a 2. roč. 11. 6. 
klavír   13. 6.
dechy   9. a 12. 6.
bicí   12. 6.  
kytara   9. a 12. 6.
akordeon  12. 6.
náhradní termín  18. 6.
Bohutín   18. 6. od 13,00 hod.
Jince   4. 6. 13,00 – 18,00
Hvožďany  24. 6.
Obecnice  24. 6. 12,30 – 14,30
Milín   10. a 12. 6. od 12,30

Přijímací řízení do všech oborů ZUŠJJR

HO Rožmitál: 23., 25. a 26. 6. 15,00 – 18,00
VO Rožmitál: 23., 25. a 26. 6. 15,00 – 18,00
TO Rožmitál: 25. a 26. 6.  15,00 – 18,00 
LDO Rožmitál: 25. 6.   15,00 – 18,00
Bohutín:    18. 6.   16,00 – 17,00
Obecnice:  24. 6.   15,00 – 17,00 
Milín: 17. 6. a 18. 6.   14,00 – 16,30
Hvožďany: 24. 6.   15,00 – 17,00 
Jince: 18. 6.    15,00 – 16,30

25. Prokopská pouť - vystoupení DOM s mažoretkami 

neděle 6. července od 7,00 do 12,00 hod.